crista
Crista Vonkeman

Gemeenten krijgen de taak om via de Wmo burgers die daarop aangewezen zijn, te voorzien van de nodige begeleiding en ondersteuning. De gemeenten zullen binnen de nog vast te stellen financiële kaders invulling geven aan het beschikbaar stellen van deze ondersteuning en begeleiding. Het beschikbaar stellen van maatwerkvoorzieningen is hier onderdeel van. Bekend is dat er ‘meer met minder’ moet worden gedaan, dus het moet ‘anders met minder’.

 

Crista Vonkeman

Onderzoek naar de cultuur van werken en samenwerken in de Raad van Toezicht

Vooruitlopend op het symposium voor toezichthouders op 6 februari 2014 hebben wij vanuit Bosman & Vos een beknopt onderzoek gehouden onder deelnemende toezichthouders, in de vorm van een zogenaamd “A-4 onderzoek”. Dit is onderzoeksmethodiek die wij vaker gebruiken. Wij noemen het een vrije-attitude onderzoek, waarbij respondenten wordt gevraagd om op maximaal één A4 te reageren op één enkele open vraag. Achterliggende gedachte is dat iedereen dan opschrijft wat men voor in het hoofd heeft, i.c. dat wat de respondent associatief het meeste bezig houdt. 

Crista Vonkeman

Nieuw project MOgroep Wmo-werkplaatsen

Eind 2013 moet er een dekkend netwerk van Wmo-werkplaatsen in Nederland zijn. De MOgroep vindt het cruciaal dat het werkveld hierin een grotere betrokkenheid krijgt en (mede)verantwoordelijk voor de Wmo-werkplaatsen wordt. Daarom start de MOgroep het project ‘Kwartiermaken W&MD in de Wmo-werkplaatsen’.
De MOgroep wil middels dit project in de periode september 2013-maart 2014 welzijnsorganisaties stimuleren tot aansluiting bij de Wmo-werkplaatsen. Daarbij zal de MOgroep gebruik maken van bestaande overleg- en/of samenwerkingsstructuren zoals regionale directie-overleggen, voormalige REIS-verbanden, et cetera.
De MOgroep heeft Crista Vonkeman-Karaca aangesteld als projectleider bij de MOgroep. Zij is na een carrière als onder meer bestuurder van een grote welzijnsorganisatie en voorzitter van Verdiwel nu als zelfstandig adviseur actief.

 

Wat we schrijven …

Werving & Selectie nieuws: ons vacature overzicht december 2022

Zoals je van ons gewend bent zetten we graag regelmatig alle nieuwe en toekomstige vacatures, lopende procedures en vervulde functies op een rij. Veel leesplezier!

ingrid