Pim
Pim Lameris

De decentralisaties, hoe nu verder

In 2014 waren wij betrokken bij een groot aantal inkoop- en aanbestedingsprocedures in het kader van de overgang van AWBZ gefinancierde ondersteuning naar de Wmo. In dit artikel schetsen we ontwikkelingen die wij waarnemen bij gemeenten en aanbieders.

Gemeenten hebben voor de korte termijn in 2015 gekozen voor een pragmatische invulling van nieuwe taken en verantwoordelijkheden. Er is vooral ingezet op het borgen van de huidige infrastructuur met een (soms forse) korting op tarief dan wel budget. In deze eerste fase is gekozen is voor een beleidsarme invulling, een zachte landing. Tegelijkertijd hebben vrijwel alle gemeenten aangekondigd in hun transitiearrangementen en aanbestedingsdocumenten vanaf 2016 voor een beleidsrijke invulling van het sociale domein te kiezen. Door:

  • In te zetten op innovatie
  • In te zetten op een verschuiving van formele naar informele zorg
  • In te zetten op minder aanbieders die (meer) integrale diensten leveren
  • In te zetten op een meer open markt met nieuwe toetreders

 

Pim Lameris

Scheiden wonen en zorg

Allang bestond de wens om binnen de AWBZ de financiering van wonen en zorg te scheiden. In eerste instantie ging het alleen om het scheiden van de financiering voor wonen en zorg, maar vanaf vorig jaar gaat het om het schrappen van ZZP’s. In het begrotingsakkoord 2013 is besloten om nieuwe cliënten, die voorheen een indicatie zouden hebben ontvangen voor VV 1 t/m 3 (sector verpleging en verzorging), GGZ 1b/c t/m 3b/c (sector geestelijke gezondheidszorg), VG 1 t/m 3 (verstandelijk gehandicapten) of LVG 1 t/m 2 (jeugdig licht verstandelijk gehandicapten) een indicatie voor extramurale zorg te geven. Inmiddels zijn over de extramuralisering nieuwe voornemens bekend gemaakt.

Wat we schrijven …

Heidy ten Napel over haar interim opdracht bij MEE Samen

Dat was direct een schot in de roos tijdens onze eerste online kennismaking. Net “op de markt” en rondkijkend naar een passende opdracht, kwam ik…

francine