Sophie Bijloos
Sophie Bijloos

In het promotieonderzoek van Sophie Bijloos over hoe zorgbestuurders bouwen aan draagvlak om te besturen, is zij kritisch op de werving en selectie van zorgbestuurders. Ingrid Venekamp, onze partner verantwoordelijk voor werving en selectie, was geïnteresseerd in de conclusies uit de promotie van Sophie in relatie tot de werving van zorgbestuurders. Sophie en Ingrid besloten daarom om elkaar te interviewen.

Sophie Bijloos

Vrijheid en veiligheid in corona-tijd

In het bedwingen van het corona virus staat maar één ding centraal: veiligheid. Veiligheid van cliënten, veiligheid van medewerkers en veiligheid van de bevolking. Deze veiligheid maakt dat we onze vrijheid moeten inperken. Zowel gezonden als zieken, wilsbekwaam en wilsonbekwaam. Maar hoe verhoudt dat zich nu tot de op 1 januari in werking getreden Wet zorg en dwang?

Wat we schrijven …

Prisma over wervingstraject Teamleider Planning: TOP-werk

Wervingstraject Teamleider Planning in goede handen bij Francine van Rosmalen.

Francine