sophie
Sophie Bijloos

Impact maken: Missie Shirine Moerkerken

Mijn missie is om voor complexe maatschappelijke vraagstukken zoekstrategieën en interventiestrategieën te ontwikkelen die recht doen aan de complexiteit van die vraagstukken. Zodat er niet onbedoeld onbewust door betrokkenen nog…

Sophie Bijloos

Impact maken: missie Sophie Bijloos

Mijn missie is het om in het sociaal domein de bezieling terug te vinden. En zo een antwoord te geven op maatschappelijke vraagstukken. En sinds ik er actief naar zoek,…

Sophie Bijloos

Broedplaats voor impact op 14 oktober

Op 14 oktober hebben we een broedplaats gecreëerd voor impact in het sociaal domein. Voor maximaal 40 moedige bestuurders die bereid zijn radicaal anders te denken.

Sophie Bijloos

Nog meer impact maken als ervaren bestuurder

We hebben ervoor gekozen om ervaren bestuurders een aparte variant van het programma ‘Impact maken als bestuurder’ aan te bieden, waarin je verdiept op jouw leiderschapsstijl en op jouw impact.

Wat we schrijven …

Jaarprogramma Impact maken als bestuurder

Afgelopen jaar zijn we gestart met de jaarprogramma's Impact maken als bestuurder.

sophie