Nancy Kroon
  • Subsidie (75%) voor trainingen zelfsturing

Subsidie (75%) voor trainingen zelfsturing

Het sectorfonds FCB voor organisaties op het gebied van welzijn, jeugdzorg en kinderopvang subsidieert trainingen tot 75%. 

Onze training voor coaches en/of managers van zelfsturende teams is opgenomen in het gesubsidieerde aanbod. Het gaat om een training van vijf dagdelen, die gericht is op het coachen en ontwikkelen van een zelfsturend team. Nu alleen nog voor welzijnsorganisaties, maar mogelijk in de toekomst ook voor organisaties in de kinderopvang en jeugdzorg. Voorwaarde is dat uw organisatie de cao bijdrage FCB moet hebben voldaan.

De training kan in-company worden georganiseerd, maar er is ook een open aanbod.

De data in 2014/2015 voor het open aanbod zijn:

  • 29 oktober (hele dag)
  • 26 november (ochtend)
  • 14 januari (ochtend) en
  • 18 februari (ochtend)

Inschrijving is mogelijk tot 1 oktober 2014 via secretariaat@bosmanvos.nl

Terug naar het overzicht

Deel deze pagina in uw netwerk

Wat we schrijven …

Onderzoek naar de cultuur van werken en samenwerken in de Raad van Toezicht

Vooruitlopend op het symposium voor toezichthouders op 6 februari 2014 hebben wij vanuit Bosman & Vos een beknopt onderzoek gehouden onder deelnemende toezichthouders, in de vorm van een zogenaamd “A-4 onderzoek”. Dit is onderzoeksmethodiek die wij vaker gebruiken. Wij noemen het een vrije-attitude onderzoek, waarbij respondenten wordt gevraagd om op maximaal één A4 te reageren op één enkele open vraag. Achterliggende gedachte is dat iedereen dan opschrijft wat men voor in het hoofd heeft, i.c. dat wat de respondent associatief het meeste bezig houdt. 

Crista