• Terugblik op symposium

Terugblik op symposium

Op 6 februari 2014 bezochten ruim 90 actieve toezichthouders ons symposium “Uitdagingen voor Raden van Toezicht in het sociaal domein, mede als gevolg van de komende decentralisaties en transities”.

Een aantal dat nog hoger was geweest als de NS die middag niet met problemen had gekampt op de lijn Breda – Utrecht. De locatie was schitterend (een rijksmonument in het Museumkwartier van Utrecht) en, passend bij onze stijl, te weten Het Bartolomeusgasthuis, een ouderenzorginstelling. Na een korte introductie door onze voormalig minister Hans Hillen over toezicht in de publieke sector, is er in groepen gesproken over de thema’s risicomanagement, strategie en afstand/nabijheid.

Ook van dit symposium verschijnt eind april een uitgebreide brochure met de belangrijkste thema’s, waarbij de meest opvallende conclusies zijn:

  1. Voor wat verstaan moet worden onder goed toezicht zijn er wettelijke richtlijnen, de good governance code en statuten, maar voor hoe de Raad van Toezicht dit praktisch invult bestaan geen harde richtlijnen en is de situatie van de organisatie bepalend: ‘situationeel toezicht
  2. Raden van toezicht spreken te weinig met elkaar over wat zij onder goed toezicht verstaan: bijvoorbeeld over de eigen rol, over de relatie met de bestuurder, de belangrijkste risico’s. 
  3. Op hoofdlijnen spelen er in iedere raad van toezicht een aantal dillema’s, die direct samenhangen met goed toezicht en die het waard zijn ‘vooraf’ met elkaar te bespreken. Wij komen tot 10 dilemma’s die spelen wanneer men het begrip goed toezicht in wil vullen. 
  4. Iedere raad van toezicht dient te beschikken over een toezichtplan.

Tijdens het symposium gaven veel toezichthouders aan dat er relatief weinig door Raden van Toezicht wordt gesproken over 'waartoe zijn wij op aard’ en hoe willen we toezicht houden?'

Er blijken geen harde richtlijnen te geven, maar dus wel een aantal dilemma’s te lokaliseren waar leden van een Raad van Toezicht met elkaar over in gesprek moet gaan. Een verdere professionalisering van toezicht lijkt ons noodzakelijk door de benoemde dilemma’s met elkaar te bespreken, door jaarlijks te evalueren bij voorkeur met ondersteuning van buitenaf en door een toezichtplan op te stellen. Ook deze brochure is vanaf 1 mei aanstaande gratis als pdf bestand te downloaden van onze site.

Een greep uit reacties op het symposium:

Johan Groen, bestuurder van de Protestantse Zorggroep Crabbehoff:

"Een prima initiatief! Over het onderwerp “Governance in het Sociaal Domein” met elkaar reflecteren en elkaar confronteren. RvT leden & bestuurders onder leiding van, door de wol geverfde, adviseurs voerde een levendige discussie op niveau met meeropbrengst voor alle aanwezigen."

Johan Zoutberg, toezichthouder, directeur, manager en adviseur:

"De bijeenkomst had weer een typische Bosman & Vos benadering. Vraagstukken die uit de praktijk opkomen vatten in een heldere aanpak. Een aanpak die dicht op de huid zit, juist door de vele praktijkvoorbeelden die tijdens de bijeenkomst omhoog kwamen. Het tegenovergestelde van een formeel nummer of een technocratische ambtelijke presentatie. Niet voor niets dat een zwaargewicht als ex-minister Hillen wel de aftrap wilde geven. Ik voelde me ook thuis in het gezelschap van relaties die Bosman & Vos in haar bestaan heeft opgebouwd. Collega’s gesproken en oude banden weer aangehaald. Graag nog een keer zoiets."

Ine Corbeth, vicevoorzitter Raad van Toezicht stichting Cato te Den Haag:

"Donderdagmiddag 6 februari was ik een van de bezoekers van het symposium 'Uitdagingen voor Raden van Toezicht in het sociale domein' dat Bosman & Vos organiseerde. Een welkome gelegenheid om met collega leden, aspirant-leden, ervaren en onervaren leden van gedachten te wisselen over actuele thema's. Vooral interessant door de vele veranderingen die plaatsvinden door de voortgaande decentralisatie. Van de drie workshops koos ik de workshop over afstand en nabijheid omdat dit onderwerp juist zoveel discussie oproept over de positie ten opzichte van de organisatie en welke acties voor een Raad van Toezicht gewenst zijn. We bespraken aan de hand van stellingen een aantal hot items. Waaronder: ben je toezichthouder of meer adviseur; moet je een generalist zijn of een specialist; ga je zelf de werkvloer op om informatie te verzamelen over het functioneren van de bestuurder of is dat juist not done? Het leverde een levendige discussie op waarbij bleek dat er zeer verschillend wordt gedacht over deze onderwerpen. Het zette voor mijzelf weer de puntjes op de i ten aanzien van keuzes hoe het raadlidmaatschap vorm te geven. Fijn dat Bosman en Vos dit symposium organiseerde!"

Kees de Best, voorzitter Raad van Toezicht Participe:

"Ik vond het een goed en inspirerend symposium met goede toelichtingen op goede onderwerpen voor de ronde tafelgesprekken. De inleiding van de heer Hillen vond ik wat minder, zijn zienswijze over de Tweede Kamer als toezichthouder deel ik niet. Ik heb deelgenomen aan het onderdeel ‘afstand / nabijheid’ en in de goed gemêleerde groep werd flink gediscussieerd over de rollen van Raad van Toezicht (ook onderling) en Raad van Bestuur en de relatie tussen die twee. Het viel me op dat men wel wenst te werken op basis van good governance, maar dat dit in de praktijk heel verschillend wordt toegepast. Van Raad van Bestuur volgend tot op zijn stoel willen gaan zitten. Een aantal personen (Raden van Toezicht) zijn echt zoekende; er is dus nog werk aan de (Bosman & Vos)winkel en dit symposium lijkt mij een goede start. Voor mezelf heb ik na de bijeenkomst geconcludeerd dat het bij ons wel goed zit. Een prima verdeling van de verschillende benodigde competenties en dat gecombineerd met fijne Raad van Toezicht-collega’s in een zeer goede relatie tot de Raad van bestuur en daar ben ik als primus inter pares heel trots op.
Natuurlijk heb ik mijn uitkomst van het symposium te danken aan de mogelijkheid die Bosman & Vos mij bood, waarvoor nogmaals mijn dank! Het was goed / leuk om jullie weer te ontmoeten en ik heb voor en na het symposium prima kunnen netwerken in een heel goede sfeer. Breng alsjeblieft mijn hartelijke groeten over aan de B&V-collega’s."

Terug naar het overzicht

Deel deze pagina in uw netwerk

Wat we schrijven …

Ondersteuning Raden van Toezicht

We gaan graag met u in gesprek als u ondersteund wilt worden bij één van de eerder genoemde vraagstukken. Het kan hierbij gaan om de begeleiding bij de zelfevaluatie, de manier waarop u als Raad van Toezicht uw Raad van Bestuur gaat beoordelen en/of de manier waarop raden van Toezicht zich verder ontwikkelen tot een effectief team. Uiteraard zijn we daarnaast onverminderd actief in het werven en selecteren van toezichthouders.

ingrid