marike
 • Terugblik webinar 10 januari: 3 originele manieren van opleiden in een krappe arbeidsmarkt

Terugblik webinar 10 januari: 3 originele manieren van opleiden in een krappe arbeidsmarkt

CINOP en Bosman & Vos doen regelmatig projecten op het grensvlak van (de organisatie van) zorg en opleiden. Wij vinden het waardevol om initiatieven waarbij we betrokken zijn of die we tegen komen in onze praktijk breder te delen.

In dit webinar gingen Bosman & Vos en CINOP in gesprek over de perspectieven van onderwijsaanbieders (publiek en privaat), werkgevers en professionals, aan de hand van pitches van drie originele voorbeelden

 • 'Flexibilisering van de verpleegkundige vervolgopleidingen' met Madelon Panman, Erasmus MC Academie en Janneke van Schaijk, Amphia Ziekenhuis.
 • 'Onderwijs op maat (programma om maatwerk te bieden in het mbo)' met Carla Stam van OPPstap en Devie Rusch van Actiz.
 • ‘Leren en detacheren gaan hand in hand’ met Rick Kleinjan van Bender.

Aan de gesprekstafel zat ook Jaap Kappert, bestuurslid V&VN, die op iedere casus reflectie gaf vanuit het perspectief van de verpleegkundige en verzorgende beroepsgroepen. 

In gesprek kwamen we tot de volgende inzichten:

 • Flexibiliseren kan, en moet, in een krappe arbeidsmarkt.
 • Evenwicht en balans tussen de wensen en eisen van werkgever, werknemer en de opleidingsinstelling zijn nóg belangrijker. Leren moet haalbaar, uitvoerbaar, betaalbaar en organiseerbaar zijn.
 • Flexibilisering moet samengaan met het behoud en de doorontwikkeling van een sterke beroepsidentiteit van de zorgprofessional. Voorbeelden: flexibel opleiden in de verdieping na een mbo-v of hbo-v-diploma of van zij-instromers.
 • Adequate financiering en regelgeving die aansluit bij flexibel opleiden is een belangrijke stimulans in de realisatie. Nu is dit vaak erg diplomagericht.
 • Aandacht voor de generatieverschillen is van belang bij de implementatie van flexibel opleiden en werkplekleren.
 • De HR-kant, de inrichting van modern werkgeverschap, wat bijvoorbeeld blijkt uit voldoende ruimte voor opleiding en ontwikkeling van de zorgprofessional, is een belangrijke motor voor behoud van de zorgprofessional voor de sector en flexibilisering van opleiden.
 • Goede begeleiding bij het opleiden van zorgprofessionals is een knelpunt in een krappe arbeidsmarkt; dit vraagt om een andere benaderingswijze dan het traditionele ‘meester-gezel’-principe.

Meer weten?

Klik hier voor de uitgebreide samenvatting van het webinar. Het hele webinar terugkijken kan ook: 3 originele manieren van opleiden in een krappe arbeidsmarkt - CINOP

Bosman & Vos begeleidt regelmatig projecten op het grensvlak van (de organisatie van) zorg en opleiden. Vragen naar aanleiding van dit webinar? Neem gerust contact met ons op!

Terug naar het overzicht

Deel deze pagina in uw netwerk

Wat we schrijven …

Diversiteit: ruimte laten aan anderen om diverse zienswijzen én creativiteit te bevorderen

Mohammed Dahmane werd in 2018 door Crista Vonkeman bemiddeld als lid raad van toezicht bij Impuls Kinderopvang. Crista en Nancy Kroon gingen in gesprek met…