Pim
  • Thuiszorg-Teams De Bilt: één aanspreekbare zorgorganisatie voor kwetsbare ouderen

Thuiszorg-Teams De Bilt: één aanspreekbare zorgorganisatie voor kwetsbare ouderen

‘Samenhangende zorg voor kwetsbare ouderen in De Bilt aanbieden’: dát is wat thuiszorgorganisaties Vitras en De Bilthuysen, de Gezondheidscentra De Bilt en de huisartsen in De Bilt graag willen. Zij tekenden daarom op 8 december 2015 een samenwerkingsovereenkomst.

klein Pims artikel

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst, v.l.n.r.: Raf Hirsch (bestuurder Stichting Gezondheidscentra De Bilt), Dinie van der Linden (bestuurder Stichting Vitras), Harm Hoekstra (directeur Stichting De Bilthuysen) en Petra Dijkstra (operationeel manager praktijkondersteuning).

Samen op weg naar integrale oplossingen

Gezondheidscentra De Bilt, de huisartsen in De Bilt, De Bilthuysen en Vitras werken in De Bilt al langer samen rond de doelgroep kwetsbare ouderen. De samenwerking heeft in 2015de fase bereikt dat teams van de thuiszorgorganisaties en van de huisartspraktijken werden geïntegreerd en met één gezicht naar buiten treden als ‘Thuiszorg-Teams De Bilt’. 

Bevlogenheid van betrokken partijen

Ad van Gorp, adviseur bij Raedelijn en Pim Lameris, adviseur bij Bosman & Vos, hebben in dit traject samen gewerkt om de noodzakelijke condities te scheppen. Zij zeggen: “met samenwerkingsovereenkomst en vastgelegde werkafspraken bewijzen de betrokken partijen dat het- ondanks organisatorische en financiële schotten- mogelijk is om verbindingen tussen zorg en welzijn te leggen en te borgen, dubbel werk te voorkomen, centrale toegang mogelijk is en vooral om samen integrale oplossingen te bedenken. Zonder de bevlogenheid van betrokkenen, die steeds vanuit het cliëntenperspectief naar de beoogde samenwerking keken, was dit niet mogelijk geweest. Het onderlinge vertrouwen is gedurende het proces alleen maar gegroeid.”

Gemeenschappelijke belangen en oog voor knelpunten

Raf Hirsch, voorzitter Raad van Bestuur Stichting Gezondheidscentra De Bilt sluit zich hier bij aan: “Het hele proces is relatief vlot en probleemloos verlopen. Dat had enerzijds te maken met de degelijke procesbegeleiding van Ad van Gorp en Pim Lameris. Zij wisten goed het gemeenschappelijk belang boven tafel te krijgen, maar hadden ook oog voor knelpunten en verschillende belangen. Anderzijds bestond er al een stevige basis van samenwerking tussen de uitvoerende professionals. Dat maakte het zeker makkelijker”.

Eén aanspreekpunt, één dossier

Voor elke patiënt die thuiszorg krijgt, is er één verpleegkundige, die de zorg coördineert en kijkt of de patiënt de juiste zorg krijgt. Dat betekent ook één aanspreekpunt voor de mantelzorgers. Thuiszorg-Teams De Bilt werkt toe naar één gemeenschappelijk elektronisch zorgdossier, waar ook de patiënt en de mantelzorgers gebruik van kunnen maken. De lijnen vanuit Thuiszorg-Teams De Bilt met andere betrokken professionals (bijvoorbeeld het sociaal wijkteam of de specialist ouderengeneeskunde) zijn kort.

Signaleren zorgbehoefte

Ook werkt men binnen Thuiszorg-Teams De Bilt nauw samen als het gaat om het signaleren van zorgbehoefte van patiënten, die nog geen thuiszorg krijgen. Patiënten met een complexe problematiek ervaren betere kwaliteit van ondersteuning door onderlinge afstemming van professionals. Toetreding van andere partijen (huisartspraktijken, thuiszorgorganisaties) is op termijn zeker een optie.

Wat kan Bosman & Vos voor u betekenen

Bosman & Vos heeft brede ervaring met vraagstukken in de eerstelijns zorg. Veel VVT-organisaties en Gezondheidscentra hebben wij al ondersteund en geadviseerd. Wij beschikken over kennis met over zorginhoudelijke, economische, juridische, HRM en marketingaspecten. Wij hebben expertise en ervaring op het gebied van procesbegeleiding en samenwerkingsvraagstukken. Waar nodig treden wij op als externe projectleider en auteur. De ervaring is opgedaan in een groot aantal regio's in het land.

Terug naar het overzicht

Deel deze pagina in uw netwerk

Wat we schrijven …

Levensdraden

Nancy Kroon (management & office support bij Bosman & Vos en kunstenares) over haar beeldend werk: "Het leven is een netwerk van mensen en levensdraden…