Watze met & teken
 • Training voorzitters van vakgroepen van medisch specialisten

Training voorzitters van vakgroepen van medisch specialisten

Medisch specialisten AdobeStock 178043810 verkleind

Het leiden van vakgroepen of maatschappen van medisch specialisten is geen eenvoudige zaak. Hoewel medisch specialisten enerzijds autonome professionals zijn, moeten ze anderzijds nauw samenwerken. Roosters moeten worden afgestemd, werkwijzen moeten uniform zijn, assistenten en verpleegkundigen moeten gelijkelijk worden benaderd, collega’s moeten elkaar aanspreken op de kwaliteit van hun werk en “last but not least”, het geld moet worden verdeeld. Dat moet allemaal ook nog met een grote mate van consensus gebeuren, zonder dat iemand de knoop mag doorhakken, anders krijg je onmin in het team. Dat is nogal wat. Een huwelijk is makkelijker.
En dan heeft de schaalvergroting in de zorg deze situatie nog aanzienlijk verzwaard. Waar je er vroeger met zijn zessen uit moest komen, zijn er nu maatschappen en vakgroepen met 12, 25 of nog veel meer leden, wat een complexe teamdynamiek oplevert. Vaak worstelen deze maatschappen ook nog met fusieperikelen. Geen wonder dat de voorzitters af en toe met de handen in het haar zitten.

In de tweedaagse training voor voorzitters staan we stil bij de volgende kernvaardigheden om zo’n vakgroep of maatschap goed te (bege)leiden:

 • Overleg en besluitvorming
  Door de vele ervaringen die inmiddels opgedaan zijn met zelforganiserende teams zijn nieuwe manieren van overleg en besluitvorming ontwikkeld, die slagvaardigheid, diepgang en draagvlak combineren. Uitgangspunt is dat iemand een knoop mag doorhakken, als hij  iedereen goed gehoord heeft, tenzij mensen er dan nog echt niet mee kunnen leven.
 • Conflictoplossing
  Het is belangrijk om als maatschap transparante procedures te hebben voor het oplossen van conflicten en meningsverschillen. Wie betrek je erbij? Wanneer breng je het in het team? Wat is de rol van de omstanders?
  Daarnaast gaat het om de vaardigheid om het gesprek te begeleiden.
 • Een open leerklimaat creëren
  Onder conflicten en ergernissen zitten vaak onuitgesproken oordelen over het gedrag van de ander. Hoe maak je het veel vanzelfsprekender om het ook daar over te hebben met elkaar? Over elkaars kwaliteiten en valkuilen. Niet om elkaar te veranderen, dat is vaak een heilloze weg (denk maar weer aan je huwelijk), maar om elkaar beter te begrijpen, elkaars kwaliteiten beter te benutten en elkaars valkuilen beter te hanteren.
 • Spreiding van werk en leiderschap
  Hoe voorkom je dat weinig mensen de kar trekken en anderen op de kar zitten of er achter hangen? Hier gaat het om het spreiden van werk en leiderschapsrollen en sturen op gemeenschappelijke verantwoordelijkheid.

Tijdens de training staat de eigen casuïstiek centraal en besteden we ook aandacht aan de theorie op het gebied van leiderschap en teamontwikkeling en aan de eigen gespreksvaardigheden. Ben je geïnteresseerd? Opgeven kan nog tot 1 november via deze link.

Voor nadere informatie over de training: neem contact op met Watze Hepkema.

Terug naar het overzicht

Deel deze pagina in uw netwerk

Wat we schrijven …

Building a license to lead: hoe zorgbestuurders bouwen aan draagvlak om te besturen

In juli is onze collega Sophie Bijloos gepromoveerd op de vraag wat zorgbestuurders hun license to lead oftewel draagvlak om te besturen geeft.

Sophie Bijloos