Pim
  • Van output naar outcome

Van output naar outcome

Gemeenten staan voor de taak ondersteuning te organiseren, die effectiever, minder versnipperd en minder bureaucratisch is. Het financiële aspect is daarbij van belang. Het huidige stelsel kent al tekorten (bijstand en Wmo), terwijl de decentralisatieoperaties gepaard gaan met bezuinigingen vanuit het Rijk.

Voortbouwend op het bestaande leidt automatisch tot nog grotere tekorten en/of minder kwaliteit. De uitdaging voor gemeenten is dus: het organiseren van een daadwerkelijke tranformatie. Een zoektocht naar een lokaal stelsel dat op de eerste plaats kwalitatief goed is, maar ook effectief en efficiënt. Lees het artikel:  Mijn transvisie door Frank Hordijk & Pim Lameris

Terug naar het overzicht

Deel deze pagina in uw netwerk

Wat we schrijven …

Mappa Mondo, een thuis voor chronische zieke kinderen

Mappa Mondo huizen van het Nederlandse Rode Kruis bieden een thuis voor kinderen van 0 tot 18 jaar met een levensbedreigende of chronische ziekte. Deze kinderen hebben door hun ziekte vaak voortdurende behoefte aan intensieve verpleegkundige verzorging of toezicht. Die zorg biedt Mappa Mondo.