nicoline
francine
ingrid
  • Van Select

Van Select

We zijn heel blij dat Nicoline Franken Select komt versterken, want de afgelopen maanden hebben we bepaald niet stilgezeten.

  • Bij Wasko (kinderopvang in de Alblasserwaard) start in januari een nieuwe directeur/bestuurder.
  • Per 1 december 2013 treedt de nieuwe senior beleidsadviseur bij MEE Nederland in dienst. Bij JGZ Zuid Holland West zijn door een vruchtbare samenwerking met de klant vier nieuwe teammanagers gevonden. Dit resultaat is behaald omdat we twee instroomkanalen hebben benut en de selectie gezamenlijk hebben gedaan.
  • We zijn druk aan het selecteren voor de functie van manager expertisecentrum bij dezelfde organisatie en we voeren nu gesprekken met toezichthouders voor diverse nevenfuncties bij onder andere PerspeKtief in Delft, MEE Rotterdam Rijnmond en het CJG Rijnmond.

Wij verwachten dat we de komende tijd en in het nieuwe jaar meer toezichthouders gaan werven. Als je interesse hebt in een nevenfunctie, kun je dat via onze open sollicitatie kenbaar maken. De komende maanden gaan we ook werven en selecteren voor diverse posities als directeur/bestuurder bij onze klanten. Houd de site in de gaten voor deze mogelijkheden:

  • Twee interim HR management opdrachten in de VVT sector zijn naar alle tevredenheid afgerond.
  • Momenteel is één van onze interimmers druk bezig met het begeleiden van een grootscheepse reorganisatie in een GGZ organisatie.
  • In een revalidatiecentrum is een interim manager actief met een pilot voor een nieuwe planningssystematiek en de begeleiding van een cultuurtraject.
  • In de ouderenzorg begeleidt een adviseur de organisatie bij de vraag hoe om te gaan met het scheiden van wonen en zorg en het formuleren van een nieuw producten aanbod.
  • Ook voor gemeentes zijn twee interimmers actief. Zij bieden bijvoorbeeld ondersteuning aan een Centrum Jeugd & Gezin bij het tot stand komen van een regionale visie en een implementatieplan; het tijdig signaleren van LVB-problematiek (en de juiste begeleiding aan te bieden) en de begeleiding aan plattelandsgemeentes.

Heb je een interimmer nodig of heb je zelf interesse om via ons als interimmer aan de slag te gaan?

Terug naar het overzicht

Deel deze pagina in uw netwerk

Wat we schrijven …

Decentralisatie van de Jeugdzorg

Het is voortdurend in het nieuws. De meningen over de vorm, het tempo en de gevolgen lopen hoog op en sterk uiteen. We interviewden twee bestuurders van organisaties in de jeugdhulpverlening en legden aan de heer Bas Timman van Jeugdformaat in Den Haag en de heer Wim Spierings van FlexusJeugdplein de volgende vragen voor:
In het debat over de jeugdzorg lijken er twee "uitersten" te zijn: jeugdhulpverlening ín een sociaal wijkteam en jeugdhulp in de 2e lijn. Wat zou uw advies zijn en waarom? Wat gaat er voor zorgen dat de decentralisatie leidt tot een kwaliteitsverbetering in de jeugdzorg? Wat is de grootste uitdaging voor uw eigen organisatie?