nicoline
ingrid
 • Vliegende start voor Select!

Vliegende start voor Select!

Select heeft een vliegende start gemaakt in 2015. We hebben de volgende vacatures ingevuld:

 • Manager klant en markt bij Reinaerde
 • Manager bedrijfsvoering bij Raster
 • Zorgondernemer revalidatie bij Pieter van Foreest
 • Verkoopmanager zorg bij Evean
 • Een manager wijk en welzijn én een manager gezin bij IJsterk
 • Een beleidsadviseur pensioenen bij het CNV

Ook hebben we drie In voor Zorg! opdrachten binnengehaald. 

Momenteel zijn we druk bezig met: 

 • Gesprekken voor toezichthouders bij de Stichting Jeugdteams Zuid Holland Zuid
 • Werven voor de rol van voorzitter Raad van Toezicht bij Reos in Leiden
 • Gesprekken met kandidaten voor de vacatures manager afdeling gezond in de wijk, veiligheid en bescherming GGD Zeeland, ondernemend manager welzijn in Wageningen en directeur/bestuurder bij Vlietkinderen. 

Wat komt er aan:

 • Binnenkort start de werving van een senior HRM adviseur bij een opvang organisatie
 • Verder in het voorjaar komt het profiel voor een lid van de Raad van Toezicht bij Reos in Leiden op de site.

Hebt u interesse in één van deze vacatures kunt u uiteraard reageren. Mocht er geen passende vacature zijn, dan is een  open inschrijving altijd mogelijk.

Terug naar het overzicht

Deel deze pagina in uw netwerk

Wat we schrijven …

De decentralisaties, hoe nu verder

In 2014 waren wij betrokken bij een groot aantal inkoop- en aanbestedingsprocedures in het kader van de overgang van AWBZ gefinancierde ondersteuning naar de Wmo. In dit artikel schetsen we ontwikkelingen die wij waarnemen bij gemeenten en aanbieders.

Gemeenten hebben voor de korte termijn in 2015 gekozen voor een pragmatische invulling van nieuwe taken en verantwoordelijkheden. Er is vooral ingezet op het borgen van de huidige infrastructuur met een (soms forse) korting op tarief dan wel budget. In deze eerste fase is gekozen is voor een beleidsarme invulling, een zachte landing. Tegelijkertijd hebben vrijwel alle gemeenten aangekondigd in hun transitiearrangementen en aanbestedingsdocumenten vanaf 2016 voor een beleidsrijke invulling van het sociale domein te kiezen. Door:

 • In te zetten op innovatie
 • In te zetten op een verschuiving van formele naar informele zorg
 • In te zetten op minder aanbieders die (meer) integrale diensten leveren
 • In te zetten op een meer open markt met nieuwe toetreders

 

Pim