Watze met & teken
  • Vooruitblik 2023

Vooruitblik 2023

Het is al weer onze laatste nieuwsbrief van dit jaar. Tijd voor reflectie. Het schrijven van het voorwoord kostte me meer tijd dan normaal. Mijn eerste versie werd namelijk afgewezen door mijn collega’s: te zwaar en te somber. Ik had mijn gedachten laten gaan over het zorginfarct, de wachtlijsten, het tekort aan verzorging, verpleging, artsen en leraren, toenemende werkdruk, ziekte, verloop en agressie, veeleisende consumenten en veel zorgorganisaties die financieel in het rood uitkomen in 2023. Klimaatcrisis, oorlog en armoede, had ik al achterwege gelaten. Ik zag even niet, wie dit moest gaan oplossen en wat Bosman & Vos hierbij kon betekenen.

Mijn collega’s overtuigden me er echter van dat de problemen van iedereen zijn en dat dus ook iedereen wat kan betekenen. Het is niet alleen het probleem van de overheid, de verzekeraars en de bestuurders. Maar ook van de professionals zelf, de cliënten en de adviseurs. Voor iedereen geldt de vraag, hoe kunnen we het anders doen? Wat heeft echt impact? De uitdagingen kunnen ons ook juist met elkaar verbinden.
Nog meer dan voorheen is het nodig, dat we bureaucratie en hiërarchie verminderen. Dat professionals samen met cliënten prioriteiten bepalen, kijken wat nodig en haalbaar is en wie wat kan doen. Samen ook met collega’s uit andere organisaties.
We zoeken met onze klanten naar nieuwe, flexibele vormen van netwerken, organiseren, leidinggeven en toezicht houden. En naar manieren om verbinding te houden met elkaar in plaats van in de overlevingsmodus en de somberte te schieten.

In 2023 gaan we vanuit Bosman & Vos een aantal brede netwerken opzetten (over nieuwe vormen van governance en leiderschap, impact, netwerkorganisaties en gespreksbegeleiding) om vandaaruit te experimenteren met anders werken. Een aantal bestuurders zijn ons al voorgegaan. Lees in deze nieuwsbrief over de broedplaats voor impact op 14 oktober en ons jaarprogramma “Impact maken als bestuurder”.

Gelukkig gaan de kerstdagen altijd vanzelf door en vinden we daar hopelijk in ieder geval de verbinding met elkaar. Het is nog vroeg, maar alvast mooie dagen en goede zin voor het nieuwe jaar gewenst.

Terug naar het overzicht

Deel deze pagina in uw netwerk

Wat we schrijven …

Broeden op impact

Heb je weleens (onbedoeld/onbewust) schade toegebracht in de organisatie waar je werkt? Het afbreukrisico van een functie hangt samen met wat je in de functie…

Sophie Bijloos