select nicoline francine ingrid
  • Wat bestuurders bezig houdt

Wat bestuurders bezig houdt

Regelmatig zullen we in onze nieuwsbrief klanten aan het woord laten. Wij vragen hen, wat hen nu bezig houdt. Hieronder vertelt Frans van Rijn, Lid Raad van Bestuur van Stichting Brentano te Amstelveen (ouderenzorg), over de scheiding van wonen en zorg. 

 Als zorgaanbieder kijk je naar toekomstige ontwikkelingen. En dat gaat verder dan het regeerakkoord. Deze staat voor slechts maximaal 4 jaar. Het huidige akkoord is een gedachte tussen VVD en PvdA, van het najaar 2012. Er wordt over gediscussieerd zowel in de Tweede als Eerste Kamer. Je ziet aan de inkomensafhankelijke ziektekostenpremie en het huurakkoord hoe anders het eruit kan komen zien. In april komt staatssecretaris Martin van Rijn, van VWS, met een voorstel voor de langdurige zorg. Voor je strategie neem je meerdere meningen mee om je richting te bepalen. Denk hierbij aan rapportages van de SER, onze koepelorganisatie Acties, ouderenbonden en cliëntenplatforms.

In de langdurige zorg zullen ouderen  langer thuis blijven wonen in plaats van verhuizen naar  een woonzorgcomplex.  Dat betekent dat enkel mensen met een hoge zorgvraag nog bij ons komen wonen en dat de thuiszorg aanzienlijk zal toenemen. Met name het aantal dementerenden gaat stijgen indien euthanasie niet aan belangstelling gaat winnen en er geen medicatie tegen dementie wordt ontwikkeld. Het aantal dementerenden zal wel minder zijn, als dat we enkele jaren geleden dachten. Door gezonder leven, het slikken van medicijnen tegen hoge bloeddruk en hoog cholesterol lopen de hersenen van de nieuwe generatie ouderen minder schade op. Minder dementerenden bekent dat het personeels tekort dat over 10 jaar verwacht werd, minder groot zal zijn. Interessant is ook in te schatten hoe ouderen omgaan met de verhoging van de eigen bijdrage. Een bedrag van € 2.200 per maand aan eigen bijdrage, zet een oudere en/of zijn familie wel aan het denken.

Omdat minder mensen een indicatie krijgen om bij ons te komen wonen, dat scheiden van wonen en zorg wordt genoemd, zullen niet al onze appartementen in onze locaties meer bezet worden.  Het langer thuis blijven wonen kent zijn beperkingen. Wij weten, door marktonderzoek, dan ook dat er een markt is voor verhuur van onze appartementen met bijvoorbeeld een arrangement vol pension. Dat is dan huur, inclusief schoonmaken van het appartement en een ontbijt, lunch en diner. Dit in een overdekt dorpsplein waar ondermeer een restaurant, een koffiebar, een loungeruimte, een kapper, een pedicure en een kleine supermarkt is gevestigd. Uiteraard kijken we daarbij naar het huishoudboekje van de aspirant huurder. Hoe hoog is de AOW en wat is het gemiddeld pensioen? De hoogte van de  ziektekostenpremie en het  zak-   en kleedgeld wordt ingeschat.

Ook zien wij het beheer van thuiszorgactiviteiten van de AWBZ naar de gemeenten gaan. Via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning vindt zorgverlening plaats. Geld wordt uitgetrokken voor extra budget wijkverpleging. De wijkzuster 2.0 komt eraan! En wij gaan werken aan een nog betere relatie met de gemeente.

Kortom wij zijn echte ondernemers. 
Frans van Rijn
Lid Raad van Bestuur
Stichting Brentano Amstelveen

Terug naar het overzicht

Deel deze pagina in uw netwerk

Wat we schrijven …

In voor zorg! april 2013

Allereerst willen we de 13 coaches die nu, via ons, een In voor zorg! opdracht vervullen, veel succes en plezier toewensen.

ingrid