ingrid
  • Werven en selecteren van voorzitters en leden van Raden van Toezicht

Werven en selecteren van voorzitters en leden van Raden van Toezicht

Toezicht houden is de afgelopen jaren in een ander daglicht komen te staan. Het is niet voor niets dat vele brancheorganisaties een Governancecode hebben opgesteld om het bestuur en toezicht verder te professionaliseren.

Daarom is het zo belangrijk dat een Raad van Toezicht evenwichtig is opgebouwd. Dat kritisch wordt bekeken welke competenties een toezichthouder moet hebben, welke portefeuilles onderbelicht zijn, welk (politiek) netwerk nog moet worden aangeboord. De tijd dat nevenfuncties aan elkaar worden toegespeeld is voorbij. Er wordt nu echt gekeken wie welke toegevoegde waarde kan bieden. En daar kunnen wij u bij ondersteunen.

Recent hebben we de voorzitter en een lid van de Raad van Toezicht van Kinderopvang Mundo in Schiedam geworven en geselecteerd. In nauwe samenwerking met onze klant hebben we de profielen opgesteld. Daarbij kijken we kritisch naar inhoudelijke kennis en expertise, affiniteit met de sector, een relevant regionaal netwerk en het type mens, zodat de Raad van Toezicht zo optimaal mogelijk wordt samengesteld. We hebben onze klant ondersteund bij de gesprekken en begeleid bij de procedure. Pas na de installatie van de nieuwe toezichthouders houdt onze bemoeienis op.

Omdat we al jaren werkzaam zijn in de not for profit sector hebben we een groot netwerk met managers, directeuren en bestuurders die geschikt zijn als toezichthouder in bijvoorbeeld de zorg, welzijn of kinderopvang. Afhankelijk van uw specifieke vraag en behoefte brengen we u graag met elkaar in contact. Wij begeleiden de hele procedure tot en met de aanstelling. Ingrid Venekamp en Gerard Bosman gaan graag met u in gesprek.

Terug naar het overzicht

Deel deze pagina in uw netwerk

Wat we schrijven …

Assessments: meerdere mogelijkheden, eigen regie medewerkers

We weten allemaal hoe belangrijk het is om je eigen sterkte en zwakke punten te kennen en die van je medewerkers. Dat is ons specialisme.

ingrid