ingrid
  • Werving & Selectie - vacatureoverzicht

Werving & Selectie - vacatureoverzicht

Na een mooie zomerperiode informeren we u graag over nieuwe vacatures, lopende procedures en vervulde functies.

Nieuwe vacatures

We zijn net gestart met de werving van 2 nieuwe toezichthouders bij de MEEr-groep: één met een financieel profiel en één met kennis van organisatie ontwikkeling.

We gaan een nieuwe directeur/bestuurder zoeken voor Eilandzorg in Zeeland.

Voor Probiblio mogen we een nieuwe directeur/bestuurder gaan werven.

Atlant is een ambitieuze organisatie die haar managementteam uitbreidt. Vandaar dat we voor hen aan de slag gaan om twee managers VVT, een manager psychiatrie (Korsakov) en een manager behandeling en begeleiding te zoeken.

Voor de ZGWA zorggroep zoeken we een organisatorisch manager eerste lijnszorg.

Toekomstige vacatures 

Begin oktober starten we de werving voor een voorzitter van de Raad van Bestuur van  AxionContinu.

Voor Reos in Leiden starten we half oktober de werving op voor een directeur/bestuurder.

De Blijf Groep gaat in oktober op zoek naar twee nieuwe toezichthouders.

De vacature van manager bedrijfsvoering bij DSV Verzorgd Leven komt binnenkort op de website.

Voor het CJG Rijnmond mogen we een bestuurssecretaris gaan werven.

Lopende procedures

Bij Resto VanHarte worden gesprekken gevoerd met kandidaten voor de functie van directeur/bestuurder.

De procedure voor twee managers Wooncirkel en ambulante teams bij Leviaan loopt. Binnenkort gaan er een aantal kandidaten op gesprek.

Bij Transmuraal Netwerk worden de laatste gesprekken gevoerd om tot invulling van de vacature van directeur te komen.

Bij Kadera zijn de gesprekken bij de organisatie volop in gang voor een nieuwe directeur/bestuurder.

De procedure bij Mundo Kinderopvang verwachten we deze week af te ronden.

We gaan in gesprek met kandidaten voor de vacature van senior HRD adviseur bij Minters.

Bij het Catharina Ziekenhuis krijgt een kandidaat een aanbod om te starten als afdelingsmanager radiologie.

Voor VVT-organisatie ActiVite worden kandidaten gesproken voor de functie van specialistisch extramuraal teammanager.

Een aantal kandidaten is in gesprek bij de GGD/GHOR voor de functie van manager bedrijfsvoering.

Voor Zorggroep Crabbehoff zijn we druk bezig met de voorselectie van een voorzitter en een lid RvT.

Bij SWW kinderopvang worden kandidaten gesproken voor de functie van directeur.

We zijn druk bezig met de procedure om twee nieuwe toezichthouders te selecteren voor Zorgplein Maaswaarden.

Vervulde vacatures

Bij AxionContinu is Marie-Claire van Hek gestart als nieuw lid van de Raad van Bestuur.

Bij De Sociale Maatschap is Wijnand van de Giessen benoemd tot nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht.

Claudia Doesburg is de nieuwe directeur/bestuurder van SKVR in Rotterdam.

Bij Stichting Jeugddorp De Glind is Henk Jonker aangesteld als nieuwe directeur/bestuurder.

Hans Puijk is benoemd als de nieuwe directeur/bestuurder bij het Gezondheidscentrum in Didam.

Voor het Platform Nieren.nl vonden we in Joost Neyboom de nieuwe manager.

Frank Verheul is de nieuwe manager Participatie bij Leviaan.

Voor Stichting Peuterspeelzalen Leiden hebben we in Christina Guerara Paez een goede nieuwe toezichthouder gevonden.

Willem Kieboom is benoemd als nieuwe toezichthouder bij Zorgwaard in de Hoeksche Waard.

Bij Cavent, gehandicaptenzorg in de Hoeksche Waard is Wesley Mensah als interim clustermanager.

Monique van de Ven vervult tijdelijk de rol van manager zorg bij Kwintes,

Bij Ingeest zijn Phyllis Buyserd en Annemarie Klabbers gestart als interim manager.

Lieke Geelen start als adviseur kwaliteit en projecten bij de NVA.

Ferry Pals is interim beleidsadviseur kwaliteit bij CuraMare.

Bij Mundo Kinderopvang is Vernon Daal benoemd als lid raad van toezicht.

Heeft u een mooie vacature of nevenfunctie waarbij we u kunnen ondersteunen of heeft u zelf ambities? Neem dan contact met ons op.

Terug naar het overzicht

Deel deze pagina in uw netwerk

Wat we schrijven …

25 bemiddelingen in 25 jaar - een terugblik - deel 18

De juiste vis vangen – aan het woord is opdrachtgever Hans Butselaar – bestuurder bij Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond over de wervingsprocedure van een nieuwe bestuurssecretaris.

ingrid