Sophie Bijloos
  • Vrijheid en veiligheid in corona-tijd

Vrijheid en veiligheid in corona-tijd

In het bedwingen van het corona virus staat maar één ding centraal: veiligheid. Veiligheid van cliënten, veiligheid van medewerkers en veiligheid van de bevolking. Deze veiligheid maakt dat we onze vrijheid moeten inperken. Zowel gezonden als zieken, wilsbekwaam en wilsonbekwaam. 

plaatje bij artikel Sophie2

Voor een ouderenzorginstelling leid ik de implementatie van de op 1 januari jl. in werking getreden Wet zorg en dwang. Voor iedere wilsonbekwame cliënt van wie we de vrijheid beperken, zou volgens deze wet een stappenplan moeten worden doorlopen en moeten worden gezocht naar minder ingrijpende alternatieven. Dat betekent bijvoorbeeld ook dat als er een buikgriep heerst op een afdeling, cliënten niet zomaar geïsoleerd mogen worden zonder eerst naar de beste maatregelen voor iedere individuele cliënt te kijken. Net voor de uitbraak van het corona virus heb ik over het gedachtengoed van de Wet zorg en dwang dit filmpje van vijf minuten gemaakt: https://youtu.be/tVwdYREQi8A.

De afgelopen weken hoor ik steeds vaker de vraag (van verpleegkundigen en van familieleden van ouderen in quarantaine) of het eigenlijk wel humaan is om mensen in te sluiten. Zeker als deze situatie nog weken duurt. Zijn er geen mogelijkheden dat een gezond familielid de gelegenheid krijgt om, in een aparte ruimte, zijn man/vrouw/opa/oma.. te bezoeken. Of is het in de situatie waarin we nu verkeren terecht om cliënten in te sluiten? En moet het dan in andere situaties, zoals een buikgriep op een afdeling, niet ook mogelijk zijn om als organisatie maatregelen te nemen en niet voor iedere cliënt afzonderlijk? Er is geen goed antwoord op deze vragen, dit vraagt maatwerk. Schroom niet om hierover te sparren, graag deel ik mijn kennis en ervaring en gezamenlijk zoeken we naar nieuwe best practices.

Sophie Bijloos, partner Bosman & Vos, interim-manager, governance adviseur en projectleider.

Terug naar het overzicht

Deel deze pagina in uw netwerk

Wat we schrijven …

Voorkoming verdere verspreiding Corona virus

Voorkoming verdere verspreiding Corona virus

ingrid