watze ingrid

Programma evaluatie

Wil je ontwikkel- of onderzoeksprogramma's laten evalueren?

Wij doen dat regelmatig om:

  • te reflecteren op het verloop van onderzoeks- en ontwikkelprogramma’s, zodat al tijdens de uitvoering bijgestuurd kan worden.
  • achteraf verantwoording af te leggen aan het publiek en financiers/donoren en door lessen te trekken voor vervolgprogramma’s.
  • opdrachtverlening aan kennisinstituten en de opzet en inzet van kennisinstituten te evalueren en te adviseren over verbeteringen.
  • Programmateams op een hoger niveau te brengen door individuele coaching of door teamontwikkeling te ondersteunen.

Voorbeelden zijn:

  • Evaluatie van samenwerkingsprogramma’s voor de financiering van praktijkgericht onderzoek aan hogescholen. Regieorgaan SIA stimuleert en faciliteert de ontwikkeling van meer en beter praktijkgericht onderzoek. Samenwerking tussen hogescholen en andere onderzoeksinstellingen kan hier aan bijdragen. Om deze samenwerking te stimuleren heeft SIA in de periode 2014-2018 onderzoeksprogramma’s ontwikkeld in samenwerking met andere financiers (ZonMw, NWO, internationale partners).
  • Evaluatie van de academische werkplaats Toezicht. De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd heeft een samenwerking met een aantal kennisinstituten voor onderzoek naar de effectiviteit van het toezicht.  
  • Evaluatie Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. De sector heeft een nieuw kwaliteitskader ontwikkeld en is gestart (2016) met 24 proeftuinen. In opdracht van het ministerie van VWS hebben wij de proeftuinen geëvalueerd.
  • Evaluatie ZonMw. Hierbij hebben we bekeken naar de maatschappelijke impact van de onderzoeksprogramma’s van ZonMw. Dit deden we in opdracht VWS en NWO.

Artikelen:


Deel deze pagina in uw netwerk

Wat we schrijven …

Heidy ten Napel over haar interim opdracht bij MEE Samen

Dat was direct een schot in de roos tijdens onze eerste online kennismaking. Net “op de markt” en rondkijkend naar een passende opdracht, kwam ik…

francine