paul

Programma management

Ben je op zoek naar een programmamanager, een coördinator of een kwartiermaker voor een programma, waarin in een netwerkverband wordt gewerkt aan een gemeenschappelijk doel? Bijvoorbeeld in een netwerk met verschillende beroepsgroepen, zorgaanbieders, wetenschappers, beleidsmakers en patiëntenorganisaties?

Wij hebben veel ervaring in het vervullen van deze rollen en kunnen tevens ondersteuning bieden bij het vinden van leden van een programmateam.

Voorbeelden van programma’s en kennisinfrastructuren waarbij wij een rol speelden zijn:

  • Opzet van een nieuw opleidingsstelsel voor (vervolg) opleidingen in de zorg. Met als doel om tot een flexibel en samenhangend stelsel te komen voor gespecialiseerde verpleegkundigen en medisch ondersteunende professionals. In opdracht van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Nederlandse Federatie van UMC’s (NFU).
  • Komen tot een nieuwe specialisme-indeling voor de verpleegkundig specialist.  Met betrokkenheid van verpleegkundig specialisten zelf, zorgaanbieders, opleiders, aanpalende beroepsgroepen, toezichthouders en experts.  In opdracht van het College Specialismen Verpleegkunde.
  • Verkenning naar praktijkgericht onderzoek in de kunsten, met adviezen voor hogescholen, onderzoeksfinanciers en het ministerie van OCW. In opdracht van Regieorgaan SIA.
  • Kwartier maken voor het Wetenschappelijk College Verpleegkunde. Een verkenning naar het doel, de inrichting en de rechtsvorm van het wetenschappelijk college. In opdracht van V&VN.
  • Kwartier maken voor een programma met crossovers tussen de creatieve sector en de zorgsector. In opdracht van de topsector CLICKNL samen met Holland Health (Life Sciences & Health), U CREATE en ZonMW.

Deel deze pagina in uw netwerk

Wat we schrijven …

Heidy ten Napel over haar interim opdracht bij MEE Samen

Dat was direct een schot in de roos tijdens onze eerste online kennismaking. Net “op de markt” en rondkijkend naar een passende opdracht, kwam ik…

francine