Ingrid, Nicoline & Francine

Assessments & Coaching

Het succes van organisaties wordt mede bepaald door medewerkers die zich verantwoordelijk voelen voor hun loopbaanontwikkeling, functioneren en welbevinden.

Om dat te stimuleren bieden wij Coaching, geven Loopbaanadvies en nemen Assessments af. Twee factoren zijn essentieel: bewustzijn van en verantwoordelijkheid nemen voor het eigen functioneren. In al onze werkwijzen is dat de rode draad. Bewustzijn creëren kan op verschillende manieren. De coach kan feedback geven, de cliënt kan zelf op allerlei manieren feedback verzamelen, hij kan oefeningen en testen doen, etc. Een hele specifieke manier is het ondergaan van een assessment.

Verantwoordelijkheid nemen heeft te maken met de situatie zien zoals die is en er zelf wat aan gaan doen: in plaats van ergens bij weg gaan, naar anderen kijken, het verleden de schuld geven, vluchten en/of vechten, . Wij stimuleren dat door te confronteren en te ondersteunen. Wij helpen u graag met coaching, loopbaanadvies en assessments.

Meer informatie over Teamontwikkeling treft u aan bij Leiderschap & teams.

Wat we schrijven …

Loopbaanklant aan het woord

MEE Nederland heeft op 1 januari jl. de transitie doorgemaakt naar MEE NL, een coöperatieve vereniging van en voor de MEE organisaties.

Francine