Ingrid, Nicoline & Francine

Assessments

U wilt weten of uw medewerker voldoende geschikt is voor een nieuwe functie. Of u bent nieuwsgierig naar het ontwikkelpotentieel van uw medewerkers.

Of u wilt meer zekerheid over de geschiktheid van een sollicitant. Een assessment kan antwoord geven op deze vragen. Assessments afnemen is maatwerk en daarom gaan we graag met u in gesprek. Wat is het doel van het assessment? Welke vragen wilt u beantwoord zien? Is het een ontwikkel- of selectie assessment? Is het verschil helder genoeg? Zijn de functies goed geanalyseerd en de gevraagde competenties helder omschreven? Is een assessment het beste antwoord en zo ja, welke vorm past goed? Er zijn diverse en vernieuwende vormen denkbaar. Naast de klassieke assessmentprogramma’s kunnen we uiteraard een aantal digitale testinstrumenten aanbieden. We gaan graag met u in gesprek welke vorm het beste bij uw vraag past. Een niet limitatieve opsomming van onze diensten:

We nemen online assessments af op het gebied van:

  • Intellectuele capaciteiten
  • Persoonlijkheid
  • Gedragscompetenties

Deze testresultaten kunnen een aanvulling zijn op selectiegesprekken. U kunt hiermee zicht krijgen op de mate waarin de kandidaat op relevante competenties scoort. Deze testen kunnen helpen bij een verkennende inventarisatie van talenten, het opstellen persoonlijk ontwikkelplan en/of het genereren van input voor een coaching traject. U kunt het persoonlijkheidsprofiel afzetten tegen de functie, het team, de organisatiecultuur.

  • Ontwikkelassessment: over welke sterke en zwakke punten beschikt een medewerker en wat is het beste leertraject?
  • Selectie-assessment: is een medewerker geschikt voor een bepaald type functie?

Een totaal assessment bestaat meestal uit een combinatie van intelligentietesten, persoonlijkheids­vragenlijsten, rollenspelen, praktijkoefeningen en een uitgebreid interview. We besteden veel aandacht aan het doornemen van onze indrukken met de kandidaat waardoor we maximale acceptatie van de resultaten bereiken. Het onderzoek zelf is daardoor een belangrijk leermoment. Ervaren en bij het NIP aangesloten psychologen nemen deze assessments af. In de intakefase besteden we veel tijd aan het vaststellen van het doel van het assessment, analyseren we de betreffende functie(s) en leggen we de vereiste competenties vast. Het onderzoek wordt, uiteraard na akkoord van de kandidaat, afgesloten met een schriftelijke rapportage.

Interesse? Neem contact op met Ingrid Venekamp.


Deel deze pagina in uw netwerk

Wat we schrijven …

Loopbaanklant aan het woord

MEE Nederland heeft op 1 januari jl. de transitie doorgemaakt naar MEE NL, een coöperatieve vereniging van en voor de MEE organisaties.

Francine