Ingrid, Nicoline & Francine

Geschiktheidsonderzoek: assessments

Om de geschiktheid van u of van uw medewerker voor een bepaalde functie te beoordelen, onderzoeken we welke competenties vereist zijn en nemen we een assessment af.

Ook hier is ons motto maatwerk. Waar gaat de vraag precies over? Is een assessment het juiste instrument, of zijn er betere mogelijkheden om de geschiktheid te bepalen, zoals bijvoorbeeld 360 graden feedback, al dan niet in combinatie met een assessment? En is een compleet assessment nodig, inclusief rollenspelen, praktijkcasussen en een competentiegericht interview? Of volstaat een eenvoudiger variant met vooral online testen en vragenlijsten, die thuis gemaakt kunnen worden? Of doen we een "real life” case assessment bij de opdrachtgever zelf?
Al onze assessments worden uitgevoerd door NIP geregistreerde psychologen.

 


Deel deze pagina in uw netwerk

Wat we schrijven …

Loopbaanklant aan het woord

MEE Nederland heeft op 1 januari jl. de transitie doorgemaakt naar MEE NL, een coöperatieve vereniging van en voor de MEE organisaties.

Francine