Ingrid, Nicoline & Francine

Loopbaanadvies

Wij geloven in het nemen van eigen regie en verantwoordelijkheid, ook als iemand op zoek moet naar een andere uitdaging in zijn loopbaan.

Op die manier krijgt u het beste antwoord op de vragen wie u bent, wat u wilt, wat u kunt en hoe u dat realiseert. We hebben aandacht voor wat het zo lastig maakt om echt persoonlijke verantwoordelijkheid te nemen.

We kunnen bij deze stappen begeleiden:

  • Individuele coaching: Als het nodig is, start de deelnemer met een aantal coachingsgesprekken. Bijvoorbeeld als het vertrek niet vrijwillig is. De deelnemer krijgt een helder beeld van oorzaken die te maken hebben met de werksituatie en van oorzaken die te maken hebben met de deelnemer zelf. Hij heeft gelegenheid zijn emoties, onzekerheden en angsten te uiten en we stimuleren iemand zich actief en verantwoordelijk voor zijn eigen leven op te stellen en (eventueel) slachtoffergedrag te vermijden.
  • Persoonlijk profiel: Dit onderdeel resulteert in een helder persoonlijk profiel. De deelnemer brengt in beeld wat hij wil. Een biografische analyse, online tests, persoonlijkheidsvragenlijsten, loopbaanscans en carrièrewaarden zijn het vertrekpunt in deze fase. We staan bewust stil bij de persoonlijke defensies, die het keuzeproces zo lastig maken. De deelnemer toetst de resultaten op herkenning en nuanceert waar nodig. Dit geeft een goed beeld waar iemand energie van krijgt, wat hij het liefste doet, waar hij goed in is, wat hem drijft, welke normen, waarden en overtuigingen belangrijk zijn, waar zijn passie zit en welke ambities hij heeft.
  • Realistisch loopbaanprofiel: Aan het eind van dit onderdeel is het persoonlijk profiel aangescherpt tot een realistisch loopbaanprofiel. De deelnemer brengt zijn aanbod in kaart; hij haalt de rode draad uit de verzamelde advertenties en maakt een logische rubricering. Hij toetst deze op haalbaarheid en aantrekkelijkheid, stelt een lijst op met gewenste en realiseerbare mogelijkheden en stelt de prioriteiten.
  • Arbeidsmarkt actieplan: Aan het eind van dit onderdeel heeft de deelnemer een goed cv, een relevant LinkedIn profiel en een goede sollicitatiebrief. Deze zijn onmisbaar en het is een uitdaging om ze zo op te stellen dat het de ander nieuwsgierig maakt. Daarna maakt de deelnemer een actieplan hoe hij op zijn eigen manier de arbeidsmarkt gaat benaderen.
  • De persoonlijke presentatie: De deelnemer ervaart hoe hij zich het beste kan presenteren tijdens een sollicitatie- en netwerkgesprek. Door een elevator pitch te maken en te oefenen leert hij om kort en bondig te vertellen wat hij kan en wat hij ambieert. Dit op zo’n manier - dus dicht bij zichzelf, autonoom en authentiek - dat de ander interesse in hem krijgt.
  • Netwerkvaardigheden: De deelnemer leert op welke manier hij het beste zijn netwerk kan inzetten. Wat kan iemand voor jou betekenen en wat kan jij voor de ander betekenen? Heb je connecties waar anderen profijt van kunnen hebben? Hoe vraag je om een introductie in andermans netwerk? En hoe maak je voor jouw netwerk optimaal gebruik van de mogelijke sociale media?
  • De nieuwe baan: De deelnemer wordt begeleid bij de laatste stappen om de nieuwe baan te krijgen.

De aanpak is helemaal afgestemd op het vertrekpunt en de vraag. Dat kan individueel, in groepsverband, in company, bij ons of op locatie. Interesse? Neem contact op met een van onze specialisten uit dit team.


Deel deze pagina in uw netwerk

Wat we schrijven …

Loopbaanklant aan het woord

MEE Nederland heeft op 1 januari jl. de transitie doorgemaakt naar MEE NL, een coöperatieve vereniging van en voor de MEE organisaties.

Francine