karin 1493 82 Banner

HR Beleid

We komen in de praktijk nog vaak een paternalistisch personeelsbeleid tegen, waar veel voor de medewerkers gedacht, geregeld en gezorgd wordt.

Het is belangrijk dat de visie op leiderschap, zoals de nadruk op de eigen verantwoordelijkheid van medewerkers en op de open en gelijkwaardige manier van communiceren, wordt doorgetrokken naar alle aspecten van het HR-beleid. Enkele voorbeelden:

  • Organisatiestructuur: geef ruime verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden;
  • Overlegstructuur: laat de regie en het eigenaarschap daarvan meer bij de medewerkers;
  • Arbeidsmarktcommunicatie: laat in al je communicatie de eigen verantwoordelijkheid en de open en gelijkwaardige manier van communiceren doorklinken;
  • Selectie: betrek de sollicitanten meer bij het vormgeven van de selectieprocedure, vraag nadrukkelijker wat zij nodig hebben om een keuze te maken, geef hen een serieuze rol in het beoordelen van hun eigen kwaliteiten;
  • Aansturing: stap af van het formuleren van jaardoelen voor iedereen, waar daarna niemand meer naar kijkt; bespreek met iedereen wat een goede manier is om de verwachtingen over en weer duidelijk te maken en om een vinger aan de pols te houden; dat zal per functie en per persoon verschillend zijn.
  • Beoordeling: geef medewerkers meer eigen regie bij het komen tot een beoordeling van hun kwaliteiten met feedback van belangrijke stakeholders;
  • Ontwikkeling: geef uitdagende opdrachten en geef feedback op resultaat en gedrag; bemoei je er verder niet te veel mee;
  • Aantrekkelijk werkgeverschap: mik op de intrinsieke motivatoren (autonomie, ontwikkeling en betekenisvolle relaties) en ga niet voor de extrinsieke motivatie (complimentjes, prestatiebeloningen, etc.). Extrinsieke motivatoren ondermijnen de intrinsieke motivatie en maken de arbeidsrelatie instrumenteel.
  • Meting medewerkerstevredenheid: haal alle paternalistische vragen er uit, zoals de vraag of de leidinggevende de medewerker voldoende motiveert en aandacht geeft.
  • Formuleer zo min mogelijk personeelsbeleid: Geef leidinggevenden en medewerkers de ruimte om naar bevind van zaken te handelen. Gelijke monniken met gelijke kappen bestaan niet. Misschien heeft een leidinggevende goede argumenten om de één wel thuis te laten werken en de ander niet. Elke algemene personeelsregeling beperkt de gespreksruimte. Het echte, authentieke, open en gelijkwaardige gesprek wordt weggebureaucratiseerd. Algemeen beleid komt in de plaats van eigenaarschap en oplossingen op maat.

We gaan graag met u in gesprek over uw HRM-beleid.


Deel deze pagina in uw netwerk

Wat we schrijven …

Het belang van Human Resources en een hartelijk tot ziens!

Graag sta ik stil bij het effect van de Coronacrisis op het HR vak, bij het onverminderde belang van HR en bij mijn afscheid van Bosman & Vos. Het heeft allemaal met elkaar te maken. Het positieve aan het Corona tijdperk is dat alle normale zaken in een ander perspectief komen te staan. Wat we “normaal” vinden blijkt dat ineens niet meer te zijn, is (even) niet meer toegankelijk of is misschien wel blijvend. De Coronacrisis is een gamechanger van ongekende omvang.