marike 1444 76 Banner

Leiderschapsontwikkeling

Wij hebben inmiddels vele organisaties ondersteund bij de ontwikkeling van een visie op leiderschap, die past bij de kernwaarden van de organisatie. Vaak staat de eigen verantwoordelijkheid van medewerkers daarbij centraal. Niet meer motiveren, coachen, ontwikkelen en meekrijgen. Medewerkers worden hierdoor immers onbedoeld juist geïnfantiliseerd en gedemotiveerd.  In plaats daarvan wordt gestreefd naar authentiek contact en een gelijkwaardige samenwerking binnen bepaalde kaders.

Vervolgens helpen wij bij de implementatie van deze visie. Leidinggevenden kunnen in trainingen met medewerking van een actrice ervaren, wat het verschil is tussen de “oude” en “nieuwe” visie op leiderschap en er mee oefenen.

Ze leren de balans te vinden tussen visie uitdragen, sturen, afspraken maken, voortgang bewaken enerzijds en luisteren, ruimte geven, loslaten anderzijds.

Bovenal ervaren ze dat een gelijkwaardige, open en authentieke manier van communiceren beter werkt dan alle managementtechnieken bij elkaar. En dat de sleutel daarvoor bij hen zelf ligt. In de training laten we zien, hoe oude defensiemechanismen (angst, boosheid, pleasen en ontkenning)  in de weg kunnen staan en hoe we daar beter mee om kunnen gaan.

Middels 360 graden feedback, huiswerkopdrachten en intervisie zorgen we er voor dat het geleerde in de praktijk wordt gebracht.

Sommige organisaties kiezen er voor om ook de medewerkers te informeren over de uitgangspunten op het gebied van leiderschap. Leidinggeven doe je immers samen. De medewerkers leren leiding te nemen (persoonlijk leiderschap) en hun leidinggevende feedback te geven. Alles om er voor te zorgen dat de gewenste leiderschapsstijl daadwerkelijk in de praktijk wordt toegepast.

Ook hebben wij ruime ervaring met uitgebreide management developmentprogramma’s, waarbij ook onderwerpen aan bod komen als financieel management, kwaliteitsmanagement, HR management, ondernemerschap, marketing, etc. Hierbij zoeken wij  soms de samenwerking met een hogeschool.


Deel deze pagina in uw netwerk

Wat we schrijven …

4e druk van ‘Stoppen met leidinggeven’ van Watze Hepkema

Dit najaar kwam de vierde druk uit van het boek ‘Stoppen met leidinggeven’ van Watze Hepkema.

Watze met & teken