Watze
Paul & Watze

Teamontwikkeling

Wij kunnen het belang van teamontwikkeling niet genoeg benadrukken. Goed functionerende teams zijn de essentiële schakels in het succes van organisaties. Ze worden gekenmerkt door ambitie, energie, slagvaardigheid en een open communicatie.

Teamleden stimuleren elkaar en stijgen boven zichzelf uit. Daarentegen zien we helaas ook vaak het omgekeerde. Teams zonder veel energie, zonder open communicatie, met strijd, tunnelvisie of besluiteloosheid.

Graag helpen wij u om van uw team een sterk team te maken. Dat is niet zo moeilijk als het soms lijkt. Als je maar een goede analyse maakt, een gericht aanpakplan opstelt en recht op je doel afgaat. Geen omwegen, testen, uitjes, maar direct het echte gesprek aangaan met elkaar.

We hanteren een model voor teameffectiviteit met 4 factoren:

  • Collectieve ambitie: heeft iedereen dezelfde droom, dezelfde missie en visie en zijn die uitgewerkt in concrete doelen?
  • Efficiënte inrichting: is er een duidelijke taakverdeling, goede overleg- en besluitvormingsstructuur, adequate managementinformatie en zijn er efficiënte werkprocessen?
  • Samenwerking: waarderen teamleden elkaar, doet iedereen mee en is er een open en slagvaardige manier van communiceren?
  • Individuele kwaliteiten: zijn alle vereiste competenties aanwezig, functioneert iedereen voldoende, ontwikkelt iedereen zich en is de stijl van leidinggeven passend? 

In een programma van 3 dagdelen kan de basis gelegd worden voor een effectief team. Maar ook kortere en langere interventies zijn denkbaar, afhankelijk van de vraagstelling.  Voorbeelden van teamontwikkelingstrajecten zijn:

  • Een managementteam gaat 2 dagen de hei op om aandacht te besteden aan alle aspecten van hun functioneren als team en reflecteert daarna 1 dag per half jaar op het teamfunctioneren aan de hand van actuele casuïstiek. Ook vraagstukken met betrekking tot de individuele ontwikkeling van teamleden worden hier gedeeld.
  • Een zelfsturend team dat net is gestart gebruikt 3 dagdelen verspreid over 3 maanden om achtereenvolgens aandacht te besteden aan de structuur, de onderlinge samenwerking en de collectieve ambitie.
  • Een HR team dat na een fusie een nieuwe samenstelling kent, organiseert een kick off van 1 dag, waarbij aandacht is voor de onderlinge kennismaking, een eerste verkenning van de collectieve ambitie en het maken van praktische afspraken over taakverdeling en overlegstructuur.

Graag maken we met u een programma op maat.


Deel deze pagina in uw netwerk

Wat we schrijven …

Nieuw Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg positief geëvalueerd

In 24 proeftuinen is het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg vernieuwd. Wij evalueerden dit proces én de resultaten. Conclusie is dat het nieuwe kader succesvol is.

Paul