francine 1483 80 Banner

Teamontwikkeling

Wij kunnen het belang van teamontwikkeling niet genoeg benadrukken. Goed functionerende teams zijn de essentiële schakels in het succes van organisaties. Ze worden gekenmerkt door ambitie, energie, slagvaardigheid en een open communicatie.

Teamleden stimuleren elkaar en stijgen boven zichzelf uit. Daarentegen zien we helaas ook vaak het omgekeerde. Teams zonder veel energie, zonder open communicatie, met strijd, tunnelvisie of besluiteloosheid.

Graag helpen wij u om van uw team een sterk team te maken. Dat is niet zo moeilijk als het soms lijkt. Als je maar een goede analyse maakt, een gericht aanpakplan opstelt en recht op je doel afgaat. Geen omwegen, testen, uitjes, maar direct het echte gesprek aangaan met elkaar.

We hanteren een model voor teameffectiviteit met 4 factoren:

  • Collectieve ambitie: heeft iedereen dezelfde droom, dezelfde missie en visie en zijn die uitgewerkt in concrete doelen?
  • Efficiënte inrichting: is er een duidelijke taakverdeling, goede overleg- en besluitvormingsstructuur, adequate managementinformatie en zijn er efficiënte werkprocessen?
  • Samenwerking: waarderen teamleden elkaar, doet iedereen mee en is er een open en slagvaardige manier van communiceren?
  • Individuele kwaliteiten: zijn alle vereiste competenties aanwezig, functioneert iedereen voldoende, ontwikkelt iedereen zich en is de stijl van leidinggeven passend? 

In een programma van 3 dagdelen kan de basis gelegd worden voor een effectief team. Maar ook kortere en langere interventies zijn denkbaar, afhankelijk van de vraagstelling.  Voorbeelden van teamontwikkelingstrajecten zijn:

  • Een managementteam gaat 2 dagen de hei op om aandacht te besteden aan alle aspecten van hun functioneren als team en reflecteert daarna 1 dag per half jaar op het teamfunctioneren aan de hand van actuele casuïstiek. Ook vraagstukken met betrekking tot de individuele ontwikkeling van teamleden worden hier gedeeld.
  • Een zelfsturend team dat net is gestart gebruikt 3 dagdelen verspreid over 3 maanden om achtereenvolgens aandacht te besteden aan de structuur, de onderlinge samenwerking en de collectieve ambitie.
  • Een HR team dat na een fusie een nieuwe samenstelling kent, organiseert een kick off van 1 dag, waarbij aandacht is voor de onderlinge kennismaking, een eerste verkenning van de collectieve ambitie en het maken van praktische afspraken over taakverdeling en overlegstructuur.

Graag maken we met u een programma op maat.


Deel deze pagina in uw netwerk

Wat we schrijven …

Teamontwikkeling bij het Friesland college werpt vruchten af

Graag licht ik in dit artikel 3 teaminterventies toe, die de teams van de School voor Zorg, Service & Welzijn van het Friesland College met name zijn bijgebleven. Ida van Marion, de directeur van deze school zegt daarover: “De teams hebben een goede structuur gekregen en ze hebben geleerd om effectief te vergaderen en besluiten te nemen, om feedback te geven zonder elkaar te willen veranderen en om bestaande interactiepatronen te doorbreken. Hierdoor zijn ze elkaar anders gaan zien en (nog) beter gaan samenwerken.”

Watze met & teken