Training Besluitvorming met eigenaarschap

Moeizame vergaderingen

Vaak verloopt besluitvorming moeilijk in teams. Teamleden luisteren slecht, spreken tegen elkaar in plaats van met elkaar. Sommigen nemen erg veel spreektijd, anderen hoor je weinig. Discussies herhalen zich. Knopen worden niet doorgehakt, of besluiten worden juist te snel genomen, zonder ze voldoende te doordenken. Vervolgens worden afspraken verschillend uitgelegd, of men zegt ja, maar doet nee. Het zijn vaak overleggen, waar niemand energie van krijgt. Ofwel, omdat ze te rommelig verlopen, ofwel omdat ze verworden zijn tot een bureaucratische procedure, waar geen leven meer in zit.


De sociocratische methode voor teams met en zonder leidinggevende

Mede door de opkomst van zelfsturende teams is de sociocratische manier van besluitvorming weer populair. Hierbij wordt het consentprincipe gehanteerd (heeft niemand een zwaarwegend beargumenteerd bezwaar?) in plaats van het consensuspricipe (is iedereen het hiermee eens?). Hierdoor wordt enerzijds iedere stem gehoord en worden anderzijds toch vlot knopen doorgehakt. Deze manier werkt niet alleen goed in zelfsturende teams, maar ook in managementteams of andere teams met een leidinggevende. Er ontstaat veel meer gedeelde verantwoordelijkheid voor de besluitvorming in plaats van dat het alleen de taak van de voorzitter is om de vergadering te leiden en tot gedragen besluiten te komen.

Besluitvorming met eigenaarschap en consent

Wij zijn enthousiast over de methode, waarbij elk agendapunt een eigenaar kent, die het punt inbrengt en die het mandaat van het team heeft om, iedereen gehoord hebbende, een (eventueel bijgesteld) voorstel te formuleren. Vervolgens is het de vraag, of er consent is, dus of niemand een zwaarwegend beargumenteerd bezwaar heeft. De manier van overleggen lijkt op intervisie, waarbij teamleden niet op elkaar reageren, maar waarbij meningen naast elkaar worden gelegd en teamleden elkaar via verduidelijkende vragen proberen te begrijpen.

Training

Bosman & Vos traint teams in bovenstaande methodiek van overleg en besluitvorming. We doen dat aan de hand van 4 actuele agendapunten. Eerst wordt geoefend onder voorzitterschap van de trainer, daarna doet het team het zelf, waarbij de trainer observeert. De training duurt 1 dagdeel. 

Namens Bosman & Vos,
Gemma Vos, Simon Twilt en Watze Hepkema


Deel deze pagina in uw netwerk

Wat we schrijven …

Training voor teamcoach

Graag maken wij u er op attent, dat er nog enkele plaatsen vrij zijn voor onze training voor teamcoaches, die op 8 november a.s. start.

Watze