Watze

Training Teamcoaching

CRKBO Instelling3

Inhoud van de training 
De training teamcoaching is gebaseerd op het boek “Een effectief team in drie dagdelen” (2016, Watze Hepkema). Deze praktische en tegelijkertijd diepgaande aanpak wordt inmiddels in verschillende organisaties met succes toegepast. In deze training worden niet alleen allerlei praktische instrumenten aangereikt en verschillende coachingsvaardigheden getraind, maar staat vooral ook je eigen ontwikkeling centraal.

Je bent immers zelf het belangrijkste instrument. Je leert je kwaliteiten als teamcoach nog beter kennen, maar ook je valkuilen, de momenten, waarop die getriggerd worden en hoe je daar effectiever mee om kan gaan. Er wordt een psychologische ondergrond aangereikt die ook essentieel is om goed om te kunnen gaan met “de onderstroom” in teams en oog te hebben voor het optreden van defensiemechanismen.
De training die in 2017 van start is gegaan, is gewaardeerd met een 9.1! Lees hier over de ervaringen.

Elk blok van twee dagen kent een opbouw van theorie, het oefenen van vaardigheden, het verdiepen van je persoonlijke ontwikkeling en het bespreken van praktijkcasussen.

Voor wie

Voor teamcoaches, leidinggevenden en ook voor teamleden met als aandachtsgebied teamontwikkeling.

Begeleiding

Watze Hepkema (1957) is psycholoog en organisatiekundige (SIOO). Vanaf 1995 is hij partner bij organisatieadviesbureau Bosman & Vos. Hij houdt zich bezig met vraagstukken op het gebied van leiderschap en teamontwikkeling. Vanaf 2012 helpt hij organisaties bij de invoering van zelforganiserende teams en heeft hij vele zelforganiserende teams in het sociaal domein gecoached. In 2007 schreef hij “Stoppen met leidinggeven”, waarvan in 2015 de vierde herziene druk uitkwam. In 2016 verscheen ‘Een effectief team in 3 dagdelen’.

Programma

programma training teamcoaching
Gegevens voor inschrijving en kosten

Drie blokken van twee dagen (tijden zijn van 09.00 - 17.00 uur):
• 7 en 8 november 2019
• 12 en 13 december 2019
• 16 en 17 januari 2020

De leergroep telt minimaal 6 en maximaal 12 deelnemers.
Middels een telefonisch intakegesprek kan getoetst worden of het aanbod aansluit bij de vraag van de deelnemer.

Kosten: € 2.050,- vrijgesteld van BTW (inclusief de lunches).

U kunt inschrijven door dit formulier voor 1 september 2019 in te vullen.

Wat we schrijven …

Training teamcoaching opnieuw gewaardeerd met een gemiddeld rapportcijfer 9!

Na de zomer start onze 6-daagse training teamcoaching. U kunt zich hier inschrijven. Onlangs is er weer een training afgerond. Deze is opnieuw gewaardeerd met…

Watze