Watze
Simon
Watze & Ingrid

Zelfsturende teams

De afgelopen jaren hebben we tientallen organisaties begeleid bij de invoering van vormen van zelfsturende teams, soms als adviseur, dan weer als extern projectleider en/of als trainer.

Wij zijn enthousiast over de energie en de kwaliteit  die vrij komt bij medewerkers. Wel hebben we een aantal lessen geleerd:

 • Houd de focus op de veranderingen in het primair proces: blijf het gesprek vooral voeren over hoe je het voor de klanten beter kan doen. Daar gaat het om. Die visie staat centraal. De organisatievorm volgt daaruit en is eigenlijk maar bijzaak. Maak zelfsturing niet te groot en te belangrijk en vooral geen doel op zich.
 • Kijk goed welke vorm van zelfsturing past bij de visie, bij de aard van het primair proces en bij de ontwikkelingsfase van de organisatie. Zo komen wij tot verschillende modellen bij thuiszorg, intramurale zorg, welzijn, jeugdzorg, zorg voor verstandelijk gehandicapten, etc.
 • Maak het ontwikkel- en implementatietraject niet te stroperig. Sommige zaken moeten gewoon goed en duidelijk geregeld worden. De kennis en ervaring van de medewerkers bij dit proces is cruciaal, maar dat is wat anders dan draagvlak bij alle betrokkenen.
 • Bied niet te veel begeleiding en opleiding aan, durf los te laten, en laat de vragen vanuit de teams komen. Vakbekwaamheid is natuurlijk wel een belangrijke voorwaarde voor loslaten.
 • Begin met loslaten en ga pas dichter naar een team toe, als het niet goed gaat. Wij noemen dit ook wel "omgekeerd situationeel leidinggeven" (eerst delegeren en dan pas coachen, adviseren of zelfs instrueren).

Verschillende fasen zijn te onderscheiden bij de invoering van zelfsturende teams:

 • visie ontwikkelen;
 • veranderstrategie en projectorganisatie bepalen;
 • werkprocessen aanpassen (meer ruimte en verantwoordelijkheid voor de professional) en digitaliseren;
 • managementinformatie, kwaliteitssysteem en dashboard aanpassen;
 • organisatiestructuur, funkties en aantal fte vaststellen;
 • reorganiseren;
 • implementeren en ontwikkeling van teams, teamcoaches, leidinggevenden, ondersteunende diensten en MT.

Bij alle fasen ondersteunen wij u graag.


Deel deze pagina in uw netwerk

Wat we schrijven …

Training teamcoaching gewaardeerd met een gemiddelde van 9.1! Volgende training start september 2018.

Afgelopen maanden hebben 11 mensen deelgenomen aan een 7 daagse training voor teamcoaches. De training is gebaseerd op mijn boek “Een effectief team in 3 dagdelen”, waarin ik een praktische en tegelijkertijd diepgaande methode beschrijf om teams in korte tijd (nog) effectiever te maken. De vraag “Hoe zinvol/bruikbaar was de training voor uw werk?” kreeg een gemiddeld rapportcijfer van 8.9 en de vraag “Hoe was de begeleiding door de trainer?” kreeg een gemiddelde score van 9.4. Op onze website vind je meer informatie over de training, die in september weer start.

Watze met & teken