Hekon 342 35 Banner
Daniël & Gerard 376 2 Banner

Strategie & beleid

In het sociale domein en de gezondheidszorg vinden grote veranderingen plaats, er is veel dynamiek. Dit levert voor aanbieders en voor beleidsmakers steeds weer ingewikkelde vraagstukken op.

Het gaat bijvoorbeeld om vraagstukken over opdrachtverlening, aansturing, besturing,  financiering, samenwerking, positionering, fusies en defusies, het opzetten van coöperaties en het inschrijven op aanbestedingen.

Bij de ontwikkeling van een strategie is elke keer aan de orde wat effectief is en waar mogelijkheden liggen voor vernieuwingen. In het sociale domein en de gezondheidszorg bieden wij ondersteuning  aan:

  • Raden van Toezicht
  • Raden van Bestuur en managementteams van aanbieders;
  • Beleidsmakers op lokaal (gemeenten) en landelijk niveau;
  • Programmeurs van onderzoeks- en ontwikkelprogramma’s.
Wat we schrijven …

Nieuw Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg positief geëvalueerd

In 24 proeftuinen is het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg vernieuwd. Wij evalueerden dit proces én de resultaten. Conclusie is dat het nieuwe kader succesvol is.