nicoline 1502 84 Banner

Opzet en evaluatie van onderzoeks- & ontwikkelprogramma’s

De overheid, goede doelen organisaties en zorgverzekeraars investeren jaarlijks honderden miljoenen in ontwikkeling & onderzoek in de gezondheidszorg en het sociale domein. 

Vaak gebeurt dit programmatisch. Al dan niet samen met belanghebbenden (zoals cliënten en zorgprofessionals) bepaalt de financier op welke thema’s onderzoek & ontwikkeling wenselijk is. Vervolgens plaatst de financier bijvoorbeeld een open oproep om voorstellen in te dienen of benadert gericht een aantal veelbelovende initiatieven of instituten. De voorstellen worden beoordeeld en de onderzoeks- & ontwikkeltrajecten worden uitgevoerd. De financier organiseert ondersteuning vanuit het programma en zorgt voor uitwisseling tussen verschillende onderzoeken en projecten.

Steeds vaker bundelen financiers hun krachten in consortia en ontstaan grote programma’s en programma’s over verschillende sectoren heen. Hoe een financier het programma uitvoert is medebepalend voor de kans dat de resultaten uit deze ontwikkel- en onderzoekstrajecten ook daadwerkelijk maatschappelijke impact hebben. Vindt er daadwerkelijk een verandering plaats in de praktijk? Heeft het effect op de kwaliteit van leven? We weten wat belangrijke factoren zijn die de kans op een succesvol programma vergroten, we zijn daarom een goede sparringspartner in alle fases van programmering en zien altijd scherp waar verbeteringen mogelijk zijn. We doen dit bijvoorbeeld door:

  • Als kwartiermaker een programma op te zetten.
  • Te reflecteren op het verloop van onderzoeks- en ontwikkelprogramma’s, zodat al tijdens de uitvoering bijgestuurd kan worden.
  • Te evalueren en achteraf verantwoording af te leggen aan het publiek en financiers/donoren en door lessen te trekken voor vervolgprogramma’s.
  • De opdrachtverlening aan kennisinstituten en de opzet en inzet van kennisinstituten te evalueren en te adviseren over verbeteringen.
  • Te helpen om voor de uitvoering van het programma geschikte programmamanagers, programmacoördinatoren en/of secretarissen te vinden.
  • Programmateams op een hoger niveau te brengen door individuele coaching of door teamontwikkeling te ondersteunen.

Deel deze pagina in uw netwerk

Wat we schrijven …

Bijeenkomst Zorginnovatie met Creatieve Industrie tijdens Dutch Design Week 26 oktober 2016

Twee jaar geleden ben ik als kwartiermaker Create Health begonnen om de verbinding te leggen tussen de creatieve industrie en de sector gezondheidszorg/welzijn.De grote uitdagingen…