Ingrid & Crista
Crista
Gerard

Raden van Toezicht

Voor goed toezicht bestaan geen harde richtlijnen. De Raad van Toezicht heeft bijvoorbeeld als taak de strategie goed te keuren en zich uit te spreken over het aangaan van vergaande samenwerkingsverbanden, fusies en reorganisaties.

Maar op welke werkelijkheid en feiten moet je je oordeel baseren?

Wij denken en kijken mee met Raden van Toezicht. Soms in de vorm van een evaluatie of een zelfevaluatie, soms directer door hen bij te praten over de landelijke en lokale ontwikkelingen. Ook ondersteunen we door gezamenlijk in een sessie alle belangrijke ontwikkelkansen en risico’s in kaart te brengen.

Op hoofdlijnen spelen er in elke Raad van Toezicht dilemma’s die direct invloed hebben op goed toezicht. Bosman & Vos heeft deze dilemma’s in kaart gebracht en verwerkt in brochure Toezicht in balans

 


Deel deze pagina in uw netwerk

Wat we schrijven …

Op zoek naar een andere, verdiepende, manier om de jaarlijkse RvT evaluatie, het gesprek met de OR of CR of tussen bestuur en raad van toezicht vorm te geven? Moreel beraad is hiervoor zeer geschikt. Lees meer over ons aanbod.

Moreel beraad voor bestuurders en toezichthouders in de zorgsector

Sophie Bijloos