Gerard 361 1 Banner

Raden van Toezicht

Voor goed toezicht bestaan geen harde richtlijnen. De Raad van Toezicht heeft bijvoorbeeld als taak de strategie goed te keuren en zich uit te spreken over het aangaan van vergaande samenwerkingsverbanden, fusies en reorganisaties.

Maar op welke werkelijkheid en feiten moet je je oordeel baseren?

Wij denken en kijken mee met Raden van Toezicht. Soms in de vorm van een evaluatie of een zelfevaluatie, soms directer door hen bij te praten over de landelijke en lokale ontwikkelingen. Ook ondersteunen we door gezamenlijk in een sessie alle belangrijke ontwikkelkansen en risico’s in kaart te brengen.

Op hoofdlijnen spelen er in elke Raad van Toezicht dilemma’s die direct invloed hebben op goed toezicht. Bosman & Vos heeft deze dilemma’s in kaart gebracht. Neem contact met ons op als u hierover door wilt praten.

 


Deel deze pagina in uw netwerk

Wat we schrijven …

Toezichthouders aan het woord in corona tijd

Een aantal bestuurders en een voorzitter Raad van Toezicht delen graag hun ervaringen over wat toezicht houden in corona tijd betekent.

ingrid