Hekon 342 35 Banner
Daniël & Gerard 376 2 Banner

Strategieontwikkeling

Bij het bepalen van een strategie is een goede inschatting van ontwikkelingen in de omgeving en het betrekken van belanghebbenden cruciaal. Door nauw samen te werken en af te stemmen komt u als bestuurder tot een gedragen, aansprekende en effectieve strategie. Wij ondersteunen door scherp door te vragen, te ordenen, te adviseren, het proces te organiseren en te enthousiasmeren.

Wij helpen om meer zicht te krijgen op de externe omgeving. Dit doen we bijvoorbeeld door het uitvoeren van een markt en marketinganalyse en het bevragen van doelgroepen en stakeholders. Hiervoor gebruiken dialoogvormen (interviews, groepsgesprekken, focusgroepen) en digitale raadplegingen. We zijn ook bedreven in het betrekken van belangrijke doelgroepen die moeilijk bereikbaar zijn en vaak buiten beeld blijven.

Met het vertalen van strategie naar uitvoering hebben wij veel ervaring. Wat betekent de strategie voor de inrichting van de organisatie? Hebben we de juiste mensen in huis? Wat betekent de strategie voor de ontwikkeling van teams en leiderschap en voor ons HRM beleid.

Wij werken samen met aanbieders in de jeugdhulp, GGZ, Gehandicaptenzorg, welzijn, thuiszorg, ouderenzorg, ziekenhuiszorg, publieke gezondheidszorg en in de eerste lijn. Daarnaast werken we ook voor goede doelen. 


Deel deze pagina in uw netwerk

Wat we schrijven …

Nieuw Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg positief geëvalueerd

In 24 proeftuinen is het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg vernieuwd. Wij evalueerden dit proces én de resultaten. Conclusie is dat het nieuwe kader succesvol is.