Paul & Pim
Paul

Voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid

Samen hebben wij voor meer dan 40 gemeenten opdrachten uitgevoerd op het sociale domein en de publieke gezondheidszorg. Verder werken wij landelijk voor het ministerie van VWS. De opdrachten die wij doen richtten zich op aansturing-, organisatie-, samenwerkings-, bemensings- en beleidsvraagstukken.

Bij de totstandkoming van beleid helpen wij bij de analyses van maatschappelijke vraagstukken, stakeholderanalyses, het organiseren van burgerparticipatie en interactieve beleidsvorming. Doordat we veel ervaring hebben met de organisatie van het aanbod in het sociale domein, zijn wij goed in staat om de verbinding te leggen tussen gemeentebeleid, aanbieders en burgerinitiatieven.

We evalueren beleid en vertalen de uitkomsten naar duidelijke aangrijpingspunten voor aanpassingen en nieuw beleid. Dit doen we zowel formatief als summatief. Formatief door nieuw beleid te monitoren en feedback te geven waarmee de beleidsmaker de beleidsuitvoering elke keer kan aanpassen. Summatief door te vast te stellen wat het effect is geweest van beleid en om verantwoording af te leggen.

Deze ondersteuning bieden wij zelf en tevens beschikken wij over een goed en breed netwerk van mensen die veel weten over het sociale domein en de dynamiek bij gemeenten. Wij helpen gemeenten om de juiste mensen te vinden om beleid samen met aanbieders te implementeren.


Deel deze pagina in uw netwerk

Wat we schrijven …

De gehandicapten zorg werkt aan een nieuw kwaliteitskader. Wij kijken naar het proces en de uitkomsten

In 2016 werken 24 organisaties uit het hele land in proeftuinen aan het vernieuwde kader.

Pim