Ingrid, Nicoline & Francine

Informatie voor interim professionals

Wij bemiddelen interim bestuurders, directeuren, managers en (HR-)stafspecialisten in het sociaal domein.

Onze klanten zijn organisaties in de zorg (ouderenzorg, ziekenhuizen, GGZ, jeugdzorg, gehandicaptenzorg, GGD’en en thuiszorg), welzijn (lokaal en provinciaal), goede doelen, NGO’s en lokale overheden. Bent u zelfstandig gevestigd of van plan dat te doen, ook dan kunt u zich bij ons inschrijven. Als uw achtergrond en ervaring aansluiten bij de vragen van onze opdrachtgevers gaan we graag met u in gesprek over uw talenten, wensen en ambities.

Als u via ons een interim opdracht gaat vervullen, krijgt u vooraf een helder beeld van wat er van u verwacht wordt. We schetsen de context van de situatie, cultuur van de organisatie en de te verwachten resultaten. Op de tussentijdse evaluatiemomenten nemen we de voortgang door en scherpen we, indien nodig, de opdracht aan. Tijdens het uitvoeren van de opdracht kunt u gebruik maken van alle aanwezige kennis en expertise van Bosman & Vos. Of u sluit zelf met de opdrachtgever een contract af. Beide varianten zijn mogelijk.

Wij komen graag in contact met interim professionals en nodigen u uit om u in te schrijven.


Deel deze pagina in uw netwerk

Wat we schrijven …

25 bemiddelingen in 25 jaar - een terugblik - deel 17

Begin 2017 heeft Bosman & Vos Helma Engels bemiddeld voor de interimopdracht van bestuurssecretaris bij HVO-Querido in Amsterdam. HVO-Querido ondersteunt mensen in een kwetsbare situatie in hun streven om – opnieuw – de regie over hun eigen leven te krijgen en volwaardig deel uit te maken van de samenleving.

Ingrid