francine

Business Controller Fonteynenburg (32-36 uur) Rijswijk

Sluitingstermijn

Organisatie

Fonteynenburg ondersteunt en begeleidt mensen met een psychische kwetsbaarheid, soms in combinatie met een verslaving of forensische problematiek. De doelstelling is om te werken vanuit ieders kracht met een perspectief op herstel en zo zelfstandig mogelijk te wonen, leven en werken. Het werkgebied van de organisatie bestrijkt de regio Haaglanden (Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Zoetermeer, Delft en Wassenaar).
De begeleiding vindt plaats bij mensen thuis of op één van de Beschermd wonen/Beschermd thuis locaties. Werken aan herstel betekent samen met de cliënt, vanuit een goede match met de begeleider, werken aan eigen kracht en mogelijkheden, hoe groot of klein ook. Met als resultaat een zo normaal mogelijk leven, zoals de cliënt dat zelf voor zich ziet. Begeleiders zijn vakmensen (waaronder ervaringsdeskundigen) die begeleiden zonder stigma’s, vanuit een gelijkwaardige positie en met respect voor ieders eigenwaarde. In totaal werken er ongeveer 220 medewerkers. De totale omzet bedraagt € 16 miljoen en de financiering van de begeleiding verloopt via zowel WMO, WLZ als Justitie. 

Fonteynenburg beweegt en ontwikkelt zich in een dynamisch landschap en een rijk gekleurd palet aan organisaties. De organisatie is ambitieus om te groeien en te verbeteren en gelooft in samenwerking zonder drempels in het belang van de cliënt. Fonteynenburg wil van toegevoegde waarde zijn, in het bijzonder op wijkniveau en heeft oog voor de veiligheid en leefbaarheid in de wijken waar de organisatie actief is. Dat betekent dat Fonteynenburg scherp moet blijven hoe ze, samen met strategische partners en anderen in een netwerkorganisatie duurzaam toegevoegde waarde kan (blijven) leveren voor cliënten, medewerkers, inwoners, andere stakeholders én de samenleving. De organisatie gaat uit van de nieuwe gedecentraliseerde en geambulantiseerde opzet van begeleiding in de wijk en dat mensen zoveel mogelijk zelfstandig kunnen (blijven) wonen, leven en werken in hun eigen omgeving. Dat vraagt deskundige en zelfstandige professionals die goed gefaciliteerd worden.
De organisatie wordt aangestuurd door een directeur-bestuurder die samen met het MT werkt aan de doelstelling van de organisatie. Het MT bestaat naast de directeur-bestuurder uit 3 regiomanagers, een manager Strategie & Beleid en een manager Finance & Control. In het team van het servicebureau is een vacature ontstaan voor een business controller.

De Functie

Als business controller ben je sparringpartner en adviseur van de regiomanagers en de teams en werk je samen met collega’s van het servicebureau en staf. Je adviseert gevraagd en ongevraagd en rapporteert aan de manager Finance & Control.
De periodieke facturatie en verantwoording richting opdrachtgevers (financiën vanuit WMO/WLZ/DJI) verzorg je zelfstandig. Bij afwezigheid van de financieel administrateur ben je bereid en in staat om diegene te vervangen.
Je levert input waarmee het beleid en dus de koers van de organisatie wordt bepaald, onder meer door het genereren van managementinformatie en het maken van financiële en bedrijfseconomische business cases. Mocht het tot tegengestelde belangen komen dan ben je goed in staat om deze te overbruggen. Op basis van de maandelijkse cijfers rondom productie van ambulante teams en bezetting in locaties maak je een analyse. Je herkent en erkent trends en bespreekt deze met de regiomanagers. Je helpt hen verbeteringen door te voeren in het primair proces, zodat de bedrijfsvoering op orde is. Daarnaast signaleer je welke ontwikkelingen in de markt (arbeidsmarktproblematiek bijvoorbeeld) zijn weerslag kunnen of zullen hebben op de financiën. Dankzij jouw bijdrage verloopt de P&C-cyclus effectief en zorg je dat financiële processen en systemen continu verbeterd worden. Je faciliteert, ondersteunt en bent medeverantwoordelijk voor de accountantscontroles, de jaarrekening, het opstellen van de begroting, het contracteren en de uiteindelijke realisatie van de contracten. De financiële verantwoording gaat veranderen van regioniveau naar team/locatieniveau. Dat vraagt van regiomanagers om te werken met nieuwe parameters van cliëntvolgende financiering. Dankzij jou krijgen ze hier handigheid in en zo ben je steeds de link tussen financiën en het primair proces. 

Als jij energie krijgt van het tijdig signaleren van kansen en bedreigingen, het volgen van ontwikkelingen in de zorgsector en het adviseren van het management over de financiën, dan is dit het moment om te reageren.

Het Profiel

Je beschikt over een afgeronde HBO of WO/MSc opleiding bij voorkeur richting Finance & Control, Economie en/of Bedrijfseconomie en hebt ongeveer 5 jaar werkervaring als (business) controller in de zorg. Je hebt niet alleen ervaring met maar ook visie op financiële sturing en informatievoorziening in een zorgorganisatie en kennis van de financiële verslaglegging. Je bent zeer analytisch en in staat om verbanden te zien. Je beschikt over goede adviesvaardigheden en je hebt een proactieve houding. Bekendheid met wet- en regelgeving van de zorg is een pré. Je bent een echte doener, pragmatisch ingesteld om zowel simpel als ingewikkelder werk op te pakken. Dus met elkaar doen wat er gedaan moet worden in een relatief kleine organisatie is voor jou niet alleen vanzelfsprekend, maar geeft je ook energie. Je bent geïnteresseerd in mensen, maakt makkelijk contact en schakelt makkelijk tussen strategische en operationele vraagstukken. Je bent nieuwsgierig, wilt ook dingen uitproberen en neemt daar het initiatief toe. Verder herken je jezelf als iemand met:

  • goede communicatieve vaardigheden
  • organisatiesensitiviteit
  • analytisch vermogen
  • genoeg ervaring om zelfstartend te zijn
  • accuraat
  • leergierig

Aanbod en procedure

De functie is ingeschaald in FWG 60/65 van de CAO GGZ en is, afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal € 4.486,=/ € 5.280,= bruto per maand bij een fulltime aanstelling. Aanstelling vindt in eerste instantie plaats voor een tijdelijke periode van één jaar, met uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd. Je CV met motivatie (bij voorkeur middels Word documenten) zien we graag via: www.bosmanvos.nl/vacatures. Reacties zijn welkom t/m 8 mei 2020.

De intakegesprekken worden vanuit ons bureau via beeldbellen gevoerd vanaf 8 mei. De 1e gespreksronde bij Fonteynenburg vindt plaats op maandagochtend 18 mei, de 2e ronde is op woensdag 20 mei. Een (case-) assessment kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure. Een integriteitsverklaring en referentenonderzoek maken onderdeel uit van de procedure. Je moet een actuele VOG kunnen overleggen.


Deel deze pagina in uw netwerk