ingrid 1504 85 Banner

Directeur-bestuurder fulltime PGOsupport Utrecht

Sluitingstermijn

Organisatie

PGOsupport is een onafhankelijke stichting en werkt als netwerkorganisatie samen met en voor onder meer patiënten- en cliëntenorganisaties, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, overheden en onderzoekers. Ze informeren, adviseren en scholen over effectieve en duurzame inbreng van het patiënten- en cliëntenperspectief en over de wijze waarop de dialoog met patiënten en cliënten versterkt kan worden. Want die inbreng en dialoog zijn essentieel om samen meer te betekenen voor cliënten.  PGOsupport initieert innovaties en nieuw beleid dat bijdraagt aan de kwaliteit van zorg en leven van cliënten en patiënten. 

PGOsupport is de afgelopen jaren gegroeid van 10 naar 31 medewerkers en heeft zich ontwikkeld tot een professionele adviesorganisatie. De medewerkers zijn gedreven professionals, die met hart en ziel actief zijn voor de patiëntenbeweging en deels ook zelf tot de doelgroep behoren. De medewerkers en de flexibele schil van professionals ondersteunen de patiënten- en cliëntenorganisaties en hun stakeholders zoals zorgaanbieders, zorgverzekeraars en onderzoekers bij de inbreng van collectieve ervaringsdeskundigheid ter verbetering van de kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven. PGOsupport adviseert over die gelijkwaardige inbreng van het cliëntperspectief, over de manier van samenwerken en strategische positionering en voor de patiëntenbeweging specifiek over bedrijfsvoering, fondsenwerving en vrijwilligersmanagement. Daardoor heeft zij veel kennis, ervaring en een groot netwerk opgebouwd rond dit thema. Meer informatie is te vinden op www.pgosupport.nl/over-pgosupport.  

De maatschappij verandert snel en PGOsupport verandert mee. Ze is kritisch op haar maatschappelijke bijdrage (SROI) en wil daadwerkelijk impact hebben. In een wereld waarin mensen elkaar op een andere manier vinden, zich tot elkaar verhouden, verenigen en met en van elkaar leren wil PGOsupport meebewegen. Het is de ambitie van PGOsupport om de fundamentele verandering in de patiëntenbeweging, waar impact en bereik veel belangrijker worden, verder voort te zetten.  

PGOsupport heeft een begroting van + € 3,2 miljoen; het merendeel van dit bedrag komt uit een aanbesteding van VWS (voor periodes van 3 jaar die verlengd worden na een positieve evaluatie door een derde partij). De organisatie wordt aangestuurd door een directeur-bestuurder die rapporteert aan een Raad van Toezicht. De huidige directeur-bestuur gaat PGOsupport verlaten en we zoeken een nieuwe directeur-bestuurder voor deze unieke organisatie.

De Functie

Om PGOsupport te begeleiden in de ontwikkeling die in gang is gezet, krijgt de nieuwe directeur-bestuurder drie opdrachten mee, die onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn:

 • Vergroot het bereik en de impact van PGOsupport en leid de patiëntenbeweging naar de toekomst. Verbreed de inbreng van het cliëntperspectief en sluit aan bij bewegingen in de samenleving die zich al op een eigentijdse manier hebben georganiseerd. Ontwikkel een visie hoe je het systeem waar de interactie tussen de patiëntenbeweging en haar stakeholders plaatsheeft, kunt versterken. Zorg dat PGOsupport de inbreng van het cliëntperspectief in het lokaal domein en zorgorganisaties vergroot. Onderhoud en breid het netwerk van PGOsupport uit en zorg dat ze de spin in het web is van het sociaal domein, zorgorganisaties en cliëntorganisaties als het gaat om het cliëntperspectief en de inbreng van ervaringsdeskundigheid. Dit met behoud van de diensten aan de patiënten- en cliëntenorganisaties.
 • Bouw verder aan een organisatie waar de professionals zich mede-eigenaar voelen om bovenstaande beweging verder te brengen en de ambitie te realiseren. Stel heldere kaders, doelen en prioriteiten, bewaar het overzicht en zie de samenhang. Geef daarbinnen alle ruimte om te leren en fouten te maken. Creëer een setting waarin medewerkers elkaar inspireren om zich verder te ontwikkelen. Bevorder het ondernemerschap binnen de organisatie. Richt de organisatie zo in dat de expertises binnen het team optimaal benut worden en de bedrijfsvoering efficiënt is. Dus ondersteun de organisatorische professionalisering van PGOsupport zodat de ambitie van PGOsupport  een gezamenlijke ambitie wordt.
 • Verbreed de marktpositie en de klantenkring van PGOsupport om zo de toegevoegde waarde en impact te vergroten. Signaleer de kansen die er zijn voor patiënten en cliëntenorganisaties om het cliëntperspectief en ervaringsdeskundigheid in te brengen in de zorg, het lokaal domein, de zorgverzekeraars en cliëntenorganisaties en help alle partijen samen die kansen te benutten. Benut de mogelijkheden om in het netwerk meer samen te werken met zorgaanbieders en cliëntorganisaties. Neem het initiatief om bij te dragen aan bv. de impact meting en vergroting van de SROI in de patiëntenbeweging; hoe kan de ervaringsdeskundigheid in de GGZ bv. worden ingezet in positieve gezondheid; hoe kunnen gemeenten de patiënten en cliënten echt bereiken en hoe wordt hun geluid vertaald naar lokaal beleid? Kun je cliëntparticipatie vergroten door het inzetten van de bestaande infrastructuur van de Academie voor een grotere doelgroep? Kan PGOsupport de betrokkenheid van patiënten en cliënten bij wetenschappelijk onderzoek vergroten? Zo bevorder je de interactie tussen groepen patiënten/cliënten en gemeenten/zorgorganisaties.  Meer en andere inkomsten zijn het resultaat daarvan, geen doel op zich.

Als je met een mooi gedreven team van professionals, in een organisatie met voldoende financiële ruimte, het verschil wil maken in de samenwerking tussen patiënten en de patiëntenbeweging, onderzoekers, beleidsmakers en zorgorganisaties en in bent voor een echte veranderopdracht, dan is dit een interessante positie.

Het Profiel

Voor deze functie stellen we een paar harde eisen: een afgeronde academische opleiding en minimaal 5 jaar managementervaring; je hebt leiding gegeven aan professionals, bent strategisch en hebt analytisch inzicht; je kunt redeneren vanuit de patiënt/cliënt en je kunt je in verschillende perspectieven inleven; je bent snel in staat om een visie te ontwikkelen op de beweging die gaande is; je bent een innovatieve ondernemende visionair die buiten de gebaande paden durft te treden. Dit is een uitdagende functie bij een unieke organisatie. We zoeken daarom niet iemand die in 1 hokje past maar we lezen graag terug waarom:

 • jij in staat bent om een innovatieve kennis- en netwerkorganisatie aan te sturen
 • je de verbindende en stevige leider bent die de professionals stimuleert om eigenaarschap te nemen
 • jij de boodschap goed naar buiten kan uitdragen en extern makkelijk je weg kan vinden
 • jij een verbinder bent in het externe netwerk en partijen samenbrengt om de ambitie te verwezenlijken
 • je aantoonbare resultaten hebt laten zien in een netwerk omgeving
 • je een netwerk in het sociaal of publiek domein en/of de zorg hebt
 • je het uithoudingsvermogen hebt om te opereren in de politiek bestuurlijke context die hier bij hoort.
 • je verbindend en vernieuwend bent
 • je past in een context die grotendeels door de overheid gefinancierd wordt
 • je kunt schakelen tussen lef tonen en je kwetsbaar opstellen, tussen voorop lopen en meebewegen.
 • je bedrijfskundig voldoende onderlegd bent om de verantwoordelijkheid te dragen voor PGOsupport.

Het behoeft geen betoog dat aantoonbare affiniteit met de patiëntenbeweging nodig is om deze rol goed te kunnen vervullen. Een prachtige uitdaging voor een kandidaat met de potentie en ambitie om bestuurder te zijn.

Aanbod en procedure

De functie is ingeschaald in schaal 15 van de CAO Social Werk en het salaris bedraagt maximaal, afhankelijk van ervaring, € 7.976,= bruto per maand bij een fulltime aanstelling (36 uur). De CAO kent een eindejaarsuitkering van 8,3%. Je krijgt een contract van een jaar aangeboden met de intentie om dit bij goed functioneren om de zetten in een vast contract. Je CV met motivatie (bij voorkeur Word documenten) zien we graag via: www.bosmanvos.nl/vacatures. Reacties zijn welkom t/m 15 april 2020. Wij checken de namenlijst van kandidaten die hebben gereageerd bij de Raad van Toezicht. 

De intakegesprekken bij ons bureau worden gevoerd in de week van 20 en 27 april. De gespreksrondes bij PGOsupport vinden plaats op dinsdagmiddag 12 mei en woensdagmiddag 20 mei. Een case-assessment maakt deel uit van de sollicitatieprocedure. Een integriteitsverklaring en referentenonderzoek maken onderdeel uit van de procedure. Je moet een actuele VOG kunnen overleggen.


Deel deze pagina in uw netwerk