Francine

Manager GGZ met doelgroep Huntington (32-36 uur) Atlant Beekbergen

Sluitingstermijn

Organisatie

Atlant is een ambitieuze zorgorganisatie, waar de visie om ruimte te geven aan bewoners en cliënten centraal staat. Letterlijk ruimte, kijkend naar de opzet van de locaties en figuurlijk de ruimte om jezelf te zijn. En dat geldt ook voor de medewerkers. Atlant is een ondernemende organisatie met diverse doelgroepen en woonvormen. Vanuit 9 locaties (5 woonzorgcentra en 4 verpleeghuizen in Apeldoorn en Beekbergen) bieden ongeveer 1200 medewerkers, aangestuurd door 20 managers, wonen, zorg en welzijn aan oudere mensen, aan mensen met het syndroom van Korsakov, mensen met de ziekte van Huntington, mensen met dementie of mensen die Chronisch Psychiatrische Verpleeghuiszorg (CPV) nodig hebben. Voor de specifieke doelgroepen Korsakov en Huntington bezit Atlant het predicaat Topcare. Dit predicaat staat voor topzorg aan mensen met complexe aandoeningen die langdurig zorg nodig hebben. VWS zet in op een concentratie van zorg voor hoogcomplexe en laagvolume aandoeningen in zogenaamde doelgroepen expertisecentra (DEC). Huntington is een van deze aandoeningen. Atlant streeft naar een erkenning als DEC. De komende jaren staan in het teken van het realiseren van deze ambitie. Een DEC levert niet alleen zorg op de eigen locatie maar is tevens betrokken bij de zorg voor de betreffende aandoening bij andere verpleeghuizen. Een DEC heeft een consultatiefunctie en is een spil in het onderzoek. Atlant is aangesloten bij het Universitair Netwerk Ouderenzorg en doet wetenschappelijk onderzoek naar de complexe aandoeningen, geeft kennis door en koppelt scholing voor de medewerkers aan de onderzoeksbevindingen. De bevlogenheid die binnen de organisatie aanwezig is om kwetsbare mensen te ondersteunen komt voort uit de visie dat ieder mens prachtig is en zichzelf moet kunnen zijn. Dat vraagt dus ook telkens weer een unieke en individuele benadering: met elkaar zoeken naar de beste manier om bewoners een aangename leefomgeving en optimale zorg te bieden. Samenwerking is een groot goed binnen de organisatie. In het afgelopen jaar is een aantal diensten gecentraliseerd en onderlinge afstemming is nog belangrijker geworden. Huntington is een erfelijke aandoening, die zich op jongere leeftijd openbaart gemiddeld rond het 35ste levensjaar. De gemiddelde leeftijd op de afdeling is tussen de 30 en 50 jaar. Vanwege interne verschuiving van een van de managers zoeken we voor de locatie Heemhof een nieuwe manager.

De locatie Heemhof

Heemhof is een modern en prachtig gelegen verpleeghuis, dat woonruimte en gespecialiseerde verpleeghuiszorg biedt aan cliënten met dementie of de ziekte van Huntington. Het ligt midden in een woonwijk met veel voorzieningen. Op de locatie zijn de afdelingen Dahlia en Everest bestemd voor- in totaal - 63 bewoners met de ziekte van Huntington. Er zijn verschillende zorgmogelijkheden voor mensen met de ziekte van Huntington.  Zo is er een polikliniek, dagbehandeling voor mensen die nog thuis wonen, ruimte voor semi-zelfstandig wonen waar 5 bewoners op een open afdeling wonen, een meer gesloten setting waar 3 huiskamers zijn voor 9 bewoners en een gesloten afdeling met een kleine huiskamer waar 4 bewoners wonen. Iedereen heeft een eigen appartement met sanitair (een aantal appartementen heeft een gedeeld sanitair). In totaal werken er 60 medewerkers, verdeeld  over verschillende opleidingsniveaus. De ambitie om te komen tot DEC vraagt in de komende jaren veel van de manager wonen zorg welzijn, zowel intern als extern (in bijvoorbeeld contacten met andere verpleeghuizen die ook Huntington bewoners opnemen).

De Functie

Je bent integraal verantwoordelijk, stuurt 2 teams aan met in totaal ongeveer 40 fte en je bent, samen met je collega manager Huntington, verantwoordelijk voor de doelgroep Huntington. De 2 teams zijn het team Everest en het team dagbehandeling. Daarnaast zijn er op locatie Heemhof nog twee managers wonen zorg welzijn voor dementie. Je zorgt dat medewerkers optimaal hun vak uitoefenen door ze ruimte te geven om zich te ontwikkelen, te reflecteren op hun handelen en hiervan te leren. Je biedt kaders waar nodig en weet mensen met elkaar te verbinden. Je koppelt de praktijkervaringen van medewerkers aan onderzoek en vice versa. Je houdt jezelf op de hoogte van landelijke ontwikkelingen over Huntington en overlegt hierover met behandelaren en collega-managers. Je wilt blijven bouwen aan nieuwe mogelijkheden en stemt met je team af hoe praktijkgericht onderzoek bijdraagt aan continu verbeteren van zorg. Dankzij jouw inbreng en samenwerking met andere disciplines krijgt de expertise verder vorm. Medewerkers faciliteer je om het beste uit zichzelf te halen, verantwoordelijkheid te nemen en niet alleen goed voor de bewoners te zorgen, maar ook voor zichzelf. Je zorgt dat medewerkers mee kunnen bewegen met de bewoner en begrenzen waar nodig. Zo ondersteun je hen om zo zelfstandig mogelijk te werken en afwegingen te maken die passen bij de situatie. Je begeleidt de groepsprocessen en de teamsamenwerking.
Daarnaast zorg je dat de expertise bekend is bij collega instellingen, zodat de kennis ook daar ingezet kan worden.
Uiteraard bewaak je de kosten en zorg je dat de bedrijfsvoering klopt. Je hebt aandacht voor de medewerkers en bewoners en hun familie, waardoor je goed op de hoogte bent van persoonlijke mogelijkheden en wensen. Kwaliteit is hier een automatische afgeleide van. Je gaat dus voor resultaat met oog voor de mens.

Het Profiel

Je hebt affiniteit met psychiatrie en bij voorkeur met Huntington. Je staat stevig in je schoenen en weet hoe om te gaan met moeilijk gedrag van bewoners. Het is voor jou de gewoonte om te kijken naar mogelijkheden en coachend leiding te geven. Vanuit leergierigheid en nieuwsgierigheid neem je de ervaring van familie mee, hoe om te gaan met een bewoner. Bovendien laat je je inspireren door wat wetenschappelijk onderzoek te brengen heeft. Je beschikt over goede gespreksvaardigheden, zodat je bewoners en hun familie goed kan ondersteunen bij ingewikkelde levensvraagstukken. Je ambities gaan verder dan de gebaande paden en dus wil je (samen)werken aan creatieve verbeteringen. Samen met je collega-managers stem je af over ontwikkelingen op de locatie, in de organisatie en help je mee verder te bouwen aan Topcare. Dat betekent dat je je verdiept in de specifieke kwaliteitscriteria en dat je je team begeleidt om hieraan te voldoen. Je bent in staat om, met aandacht voor de mens, kaders te stellen en resultaat te boeken.
Verder heb je:

  • een afgeronde Hbo-opleiding
  • minimaal 5 jaar leidinggevende ervaring in de zorg
  • bij voorkeur ervaring in de GGZ of met complex gedrag (of interesse je erin te verdiepen)
  • een sociale en toegankelijke persoonlijkheid
  • goed inlevings- en reflecterend vermogen
  • energie en lef
  • creatieve en innovatieve geest

Aanbod en procedure

Atlant biedt een interessante functie binnen een ambitieuze organisatie die gaat voor ontwikkeling en samenwerking. De functie is ingeschaald in FWG 60 (CAO VVT), het bijbehorende salaris bedraagt maximaal € 4.583,96 bruto per maand op fulltime basis (36 uur).
We zijn benieuwd naar je motivatie en CV en zien deze graag via onze website (bij voorkeur als Word-document) tegemoet. Reacties zijn welkom t/m 26 januari 2020. 
De intakegesprekken bij ons bureau in Rijswijk worden gevoerd in de laatste week van januari. De selectierondes bij Atlant vinden daarne plaats. Je krijgt in eerste instantie een jaarcontract aangeboden. De procedure wordt begeleid door Francine van Rosmalen, adviseur Bosman & Vos, bereikbaar via 070-3072980.

Reageer op deze vacature