Ingrid

Lid Raad van Toezicht Profiel marketing/ondernemerschap Stichting Waardeburgh Sliedrecht

Sluitingstermijn

Organisatie

Waardeburgh is een protestants-christelijke organisatie die zorg, verpleging en diensten biedt aan de ouder wordende mens in de gemeenten Hardinxveld-Giessendam, Sliedrecht, Papendrecht en Alblasserdam. De organisatie biedt zowel intra- als extramurale zorg, verpleging en dienstverlening.

De missie luidt: “Stichting Waardeburgh is een protestants-christelijke stichting die uit naastenliefde zorg biedt aan senioren. Het evangelie van Jezus Christus vormt de inspiratiebron. Dit betekent echter niet dat Waardeburgh er alleen is voor mensen met dezelfde overtuiging. Iedereen is welkom. Onder zorg verstaan wij “alle diensten en middelen die bijdragen aan het welbevinden van de cliënt.”

De zorgvisie is het vertrekpunt: “Waardeburgh gaat ervan uit dat de cliënt leidend is. Het doel is de zelfredzaamheid van de cliënt zo lang mogelijk in stand te houden, gericht op lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welbevinden. Het behoud van de eigenwaarde van de cliënt is bij Waardeburgh van wezenlijk belang. Waardeburgh zal de zelfzorgtekorten van de cliënt alleen volledig aanvullen na overleg met de cliënt en/of diens familieleden. Waardeburgh zet zich in om een gevoel van veiligheid en geborgenheid bij en rondom de cliënt te creëren en te borgen. Saamhorigheid, verdraagzaamheid, verantwoordelijkheid, gastvrijheid en persoonlijke aandacht onderstrepen als vanzelfsprekend de zorg- en dienstverlening.”

Bij Waardeburgh zijn 650 medewerkers werkzaam en 600 vrijwilligers actief. De organisatie heeft een omzet van € 24 miljoen en is financieel gezond. De organisatie kenmerkt zich door haar consistentie en betrouwbaarheid als zorgverlener én werkgever en identiteit. Grote loyaliteit en lokale binding spelen hierbij een belangrijke rol. Waardeburgh heeft de ambitie om zelfstandig te blijven bestaan. Vanwege haar omvang is het op een aantal specifieke thema’s lastig om de passende deskundigheid in huis te hebben. Daarom werkt ze nauw samen met een drietal protestants-christelijke regionale collega-instellingen in het lerend netwerk Care4Q.

Het is een uitdaging voor Waardeburgh om voldoende vernieuwend en innovatief te zijn en om tijdig te anticiperen op strategische ontwikkelingen op lange termijn. Ze mag zich specifieker gaan profileren als de beste protestants christelijke zorgaanbieder in de regio, sneller inspelen op actuele zorgontwikkelingen en meer ambitie laten zien. Dat moet de komende jaren gaan blijken uit het neerzetten van innovatieve zorgconcepten, het ontwikkelen van nieuwe diensten met partners en het zoeken van de samenwerking met welzijn- en zorgaanbieders. Dit alles vanuit de vraag: “wat hebben de toekomstige bewoners en cliënten nodig?”. Kortom: de organisatie moet, met behoud van het goede, worden aangestuurd als zorgonderneming en actief inspelen op de actuele thema’s in de zorgsector.

De organisatie wordt aangestuurd door een bestuurder die rapporteert aan de Raad van Toezicht. Wegens belangenverstrengeling heeft één lid de RvT in 2016 verlaten. We zoeken daarom een nieuw lid met een marketing / ondernemerschap profiel.

Aanbod en procedure

De vergoeding voor deze nevenfunctie is € 7.239,= per jaar. De inschrijftermijn voor deze positie sluit op 18 november. Wij checken de namenlijst van kandidaten die hebben gereageerd bij de RvT en de bestuurder. De intakegesprekken bij ons bureau vinden plaats tussen 22 en 30 november. Na deze gesprekken maken we een selectie van 3 – 4 kandidaten die een gesprek krijgen bij Waardeburgh. Deze gesprekken (met de voorzitter en een lid van de RvT en de directeur/bestuurder) vinden plaats op 17 en 21 december. Deze gesprekken worden door ons bureau begeleid. Een kennismaking met de OR, CCR en de Centrale Identiteitsraad maakt onderdeel uit van het proces. De procedure wordt begeleid door Ingrid Venekamp. Uw cv met motivatie ontvangen we graag via onze website.


Deel deze pagina in uw netwerk