nicoline 1502 84 Banner

Manager Primair Proces (36 uur) Forensisch Centrum Teylingereind

Sluitingstermijn

Organisatie

Forensisch Centrum Teylingereind is een gesloten justitiële jeugdinrichting. Er verblijven circa 92 jongens in de leeftijdscategorie van 12 t/m 23 jaar. Zij zijn door de rechter in een gesloten omgeving geplaatst en worden behandeld op één van onze kort- of langverblijfgroepen. Ook verblijven er jongens op de forensische observatieafdeling gedurende 7 weken ten behoeve van Pro Justitierapportage. Wij bieden de jongeren structuur, leren hen vaardigheden en werken met hen aan een succesvolle terugkeer in de samenleving. De missie van Forensisch Centrum Teylingereind is niet voor niks ‘Meedoen, dat wil jij toch ook?’

De wereld van Forensisch Centrum Teylingereind kenmerkt zich door sloten, deuren en sleutels. Juist daarom is het voor alle 240 medewerkers in Teylingereind belangrijk om open en kritisch met elkaar om te gaan en een voorbeeld te zijn voor de jongeren. De medewerkers van Teylingereind weten jongeren te motiveren, hebben zelfvertrouwen en kunnen goed reflecteren. Maar wat hen vooral kenmerkt is bevlogenheid, waarbij het doel is de jongeren gemotiveerd terug te laten keren in de samenleving. Resultaatgerichtheid, samenwerken en integriteit zijn dan ook de kerncompetenties van Teylingereind.

De Functie

De Manager Primair Proces vervult een sleutelpositie binnen de organisatie. In deze functie val je direct onder de directeur-bestuurder, maak je deel uit van het managementteam (5 personen) en geef je leiding aan 12 (senior) teamleiders. Dit zijn de teamleiders van de leefgroepen en van de afdelingen Beveiliging en Activiteiten en Individuele Trajectbegeleiding. Je werkt intensief samen met de manager Behandeling en Observatie en met de locatiedirecteur van de interne school, jullie zoeken actief de samenwerking op en treden zowel intern als extern gezamenlijk op. Met elkaar geven jullie vorm en inhoud aan het geïntegreerde dagprogramma, dat bestaat uit onderwijs, educatie, behandeling, vorming en vrijetijdsbesteding.

In deze functie treed je niet alleen op als hiërarchisch leidinggevende van de onder jou vallende teamleiders, maar vooral ook als hun coach. Je bent in staat medewerkers verantwoordelijkheid te geven en handelingsruimte te bieden, zonder je scherpte te verliezen op het vroegtijdig signaleren van en anticiperen op potentiële knelpunten. Je bent gericht op leren en ontwikkelen en geeft medewerkers eigenaarschap. Vanzelfsprekend zorg je er voor dat de operationele uitvoering van het personeelsbeleid en de noodzakelijke randvoorwaarden zijn geborgd. Je maakt als MT-lid en Manager Primair Proces verbinding met de werkvloer, je weet wat er speelt en bent zichtbaar voor teamleiders en medewerkers. Bij incidenten of tijdens spannende gebeurtenissen ben je zichtbaar en betrokken. Jij bent de toegankelijke, open en transparante Manager Primair Proces waarbij teamleiders naar binnen lopen om te sparren en vanuit gelijkwaardigheid denk je met hen mee in oplossingen.

Als MT-lid lever je een bijdrage aan de innovatie en ontwikkeling van de organisatie, signaleer en analyseer je trends en ontwikkelingen en concretiseer je deze in uitvoeringsbeleid. Samen met medewerkers bepaal je de koers van het organisatieonderdeel en vertaal je strategische doelstellingen en beleidsinitiatieven naar realistische resultaatafspraken. Je evalueert het beleid, afdelingsplannen, behaalde prestaties en bewaakt het budget. Je adviseert de directeur-bestuurder om vervolgens in samenwerking vorm te geven aan de gewenste organisatieontwikkeling.

Naast bovengenoemde werkzaamheden is het onderhouden van in- en externe contacten een belangrijk onderdeel van je functie, evenals het deelnemen aan interne en externe overleggen en/of projecten. Nadrukkelijke wens van de organisatie is om de samenwerking met de externe partners (Gemeente, zorginstellingen, Openbaar Ministerie, Reclassering en Jeugdzorg) verder te verstevigen in twee richtingen: van binnen naar buiten en van buiten naar binnen. De taak van de Manager Primair Proces is daarbij onder meer het bouwen en onderhouden van een relevant netwerk, waaronder ketenpartners en financiers, het behartigen van belangen van de organisatie en genereren en vertalen van informatie uit deze netwerken naar adviezen voor de organisatie.

Het Profiel

We gaan graag met kandidaten in gesprek die ambitieus, ervaren leidinggevend, coachend, resultaatgericht en veerkrachtig zijn. Je hebt ruime ervaring in een managementpositie, met voorkeur ervaring met leidinggeven aan leidinggevenden waarin je actuele kennis meebrengt van managementtechnieken, organisatie-, personeels-, financieel- en zorg/kwaliteitsbeleid. Je bent zichtbaar voor de 12 (senior) teamleiders waaraan je leiding geeft. Je bent een inspirerende coachende leidinggevende. Ervaring van de justitiële omgeving dan wel jeugdzorg is een pré.

De functie-eisen en kerncompetenties zijn:

 • Je hebt een academisch werk- en denkniveau.
 • Je hebt uitgebreide ervaring met organisatieontwikkeling, innovatie en veranderkundige processen.
 • Je bent resultaatgericht, afspraak is afspraak bij jou.
 • Je hebt een natuurlijk overwicht.
 • Inzicht in en visie op ontwikkelingen binnen de jeugdzorg.
 • Ervaring met duaal/triaal management.
 • Gericht op verandering en ervaring met organisaties in transitie.
 • Kennis van of ervaring met de gemeentelijke sector is een pré.
 • Affiniteit en ervaring met ontwikkeling en uitvoering van (uitvoerings)beleid.
 • Gericht op leren en ontwikkelen van jongeren, medewerkers en de organisatie.

Je bent een manager die sterk is in verbinden. Je gaat gemakkelijk het gesprek aan: medewerkers lopen met plezier bij je naar binnen en je laat met grote regelmaat je gezicht zien op de werkvloer. Je schakelt soepel op alle niveaus en je weet je staande te houden in een complexe, dynamische omgeving. Je hebt een helikopterview, werkt gestructureerd en bent analytisch sterk. Ondanks de gesloten setting waarin medewerkers zich bevinden kan je letterlijk over de muur heen kijken, je vertaalt externe ontwikkelingen gemakkelijk samen met je team in kansen voor Teylingereind.

Verder herken je jezelf in de volgende eigenschappen:

 • Flexibel, je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit.
 • Coachende stijl van leidinggeven.
 • Initiatiefrijk; beweging en verandering teweeg kunnen brengen en kunnen omgaan met weerstand.
 • Op samenwerking en verbinding gericht.
 • Toegankelijk en (omgevings)sensitief.
 • Open en transparant.

Aanbod en procedure

De functie is ingeschaald in salarisgroep 13 CAO Jeugdzorg. Het salaris bedraagt minimaal € 3.912,- en maximaal € 6.195- bruto per maand (36 uur per week). Je bent 36 uur per week beschikbaar. Naast de bestuurder en de manager Behandeling en Observatie vervul je ongeveer om de drie weken consignatiedienst. De verdeling ervan vindt plaats in onderling overleg. Er wordt in beginsel een arbeidsovereenkomst aangegaan voor de duur van 12 maanden.
Naar verwachting valt er een politiek besluit in 2019 over de omvang en spreiding van de detentiecapaciteit voor jongeren in Nederland. Dit kan ook de capaciteit van Teylingereind raken, hetgeen van invloed kan zijn op het al dan niet verlengen van een aanstelling voor (on)bepaalde tijd. Een en ander zou mogelijk ook iets kunnen betekenen voor de (top)structuur van de organisatie.

Je kunt t/m zaterdag 22 september 2018 op de functie reageren via onze website. De intakegesprekken bij Bosman & Vos in Rijswijk worden gevoerd op 26, 27 en 28 september. De selectiegesprekken en adviesgesprekken vinden plaats op 9 of 10 oktober en 11 oktober bij Forensisch Centrum Teylingereind in Sassenheim. Een case-assessment vindt plaats op 17 oktober 2018.
Het arbeidsvoorwaardengesprek vindt plaats vóór 1 november 2018.
Een referentencheck en antecedentenonderzoek maakt deel uit van de procedure.

De procedure wordt begeleid door Gemma Vos van Bosman & Vos. Informatie over deze functie is (vanwege vakantie) verkrijgbaar bij collega Nicoline Franken via telefoonnummer 06-28887623.


Deel deze pagina in uw netwerk