sophie 1489 81 Banner
Hekon 342 35 Banner
marike 1444 76 Banner
crista 1508 86 Banner
Daniël 377 3 Banner

Externe samenwerking

Waar kan je jouw (potentiële) klanten nu echt mee van dienst zijn? Hoe zorg je voor hen ook buiten de grenzen van je eigen instelling? Op welke wijze organiseer je de dienstverlening zo efficiënt en goed mogelijk, en met wie? Bieden niet voor de hand liggende partijen een kans in de samenwerking?

We zoeken naar samenwerkingen die niet voor de hand liggen en bouwen samen met de opdrachtgever aan publiek-private consortia die een antwoord geven op de vraag van de eindgebruiker. We zoeken hier tevens de middelen bij: waar liggen kansen om de vraagstukken gefinancierd te krijgen?

Het resultaat is de juiste samenwerking op de juiste plek met de juiste rechtsvorm en duurzame financiering.

Voorbeelden van nieuwe samenwerkingsmodellen waar wij aan hebben gewerkt:

  • Kwartiermaker Create Health: in opdracht van de topsectoren van de creatieve industrie (CLICKNL) en Life Sciences en Health het ontwikkelen en bouwen van publiek-private samenwerkingen tussen partijen in beide sectoren. Resultaat: opgehaald investeringsbudget van €7,5 miljoen aan projectengeld.
  • Veens:  nieuw samenwerkingsverband tussen partijen in Utrecht en Gelderland met als doel de wijkteams vorm en inhoud te geven. Consortium gebouwd van 5 partijen.
  • Alliantievorming in Amsterdam: met partijen die niet vanzelf samenwerken thuisbegeleiding en WMO-dienstverlening vanuit de nieuwe samenwerking aanbieden aan burgers.  
  • Bestuurlijke Tafel Wijkteams Rotterdam: vanuit een netwerkgedachte begeleiden we de gemeente Rotterdam en welzijn/zorgorganisaties bij in de samenwerking in de wijk met de ambitie dat de betrokken organisaties met de gemeente samen de regie voeren.

Deel deze pagina in uw netwerk

Wat we schrijven …

Werving & Selectie nieuws: ons vacature overzicht oktober 2020

Ons werving & selectie nieuws ten tijde van de tweede Corona golf met aangescherpte maatregelen. Het zijn en blijven spannende tijden en ons hart gaat…

ingrid