crista
  • Introductiefilm

Introductiefilm


Deel deze pagina in uw netwerk

Wat we schrijven …

Impact maken: Missie Shirine Moerkerken

Mijn missie is om voor complexe maatschappelijke vraagstukken zoekstrategieën en interventiestrategieën te ontwikkelen die recht doen aan de complexiteit van die vraagstukken.

sophie