Matthijs Zwier

Ik denk graag in kansen en mogelijkheden. Dat doe ik met mensen, organisaties en netwerken die met complexe (verander)opgaven te maken hebben, ‘worstelen’ om de stap van a naar b te zetten en zo écht in beweging komen!

Een belangrijke focus in mijn loopbaan is het doorgronden van de werkelijke behoefte van de ander. Welke werkelijke (complexe) opgave speel er? Welke leidende principes staan aan de basis van de transformatie, de verandering? Hoe komen we in beweging? De eerste tien jaar van mijn werkzame leven deed ik dit als verpleegkundige in een academisch ziekenhuis, in de zorg voor én met patiënten. Na mijn studie Klinische Gezondheidswetenschappen heb ik me in verschillende rollen als strateeg, kwartiermaker en veranderaar in zorg en welzijn meer toegelegd op de complexe vraagstukken binnen en buiten de gezondheidszorg, zowel nationaal als internationaal. Door een grote diversiteit aan opdrachtgevers (o.a. eerste- en tweedelijns zorgorganisaties, gemeenten, kennisinstituten en koepelorganisaties) heb ik een ruime ervaring in de omgang met de zogenaamde ‘wicked problems’ ofwel complexe vraagstukken, vanuit verschillende perspectieven. Enkele voorbeelden hiervan zijn persoonsgerichte zorg en preventie in de eerstelijns, patiëntbetrokkenheid in de breedste zin, gebiedsgericht governance, netwerksamenwerking, publieke gezondheidszorg vanuit gemeente perspectief en zorginnovatie.

Terug naar het overzicht

Deel deze pagina in uw netwerk

Wat we schrijven …

Impact maken: missie Sophie Bijloos

Mijn missie is het om in het sociaal domein de bezieling terug te vinden. En zo een antwoord te geven op maatschappelijke vraagstukken.

sophie