Sophie Bijloos

Sophie Bijloos

Een rode draad in mijn werkzame leven is het samen creëren van maatschappelijke meerwaarde. Kenmerkend is mijn persoonlijke betrokkenheid en het creëren van een open dialoog. Ik combineer juridische, organisatiekundige, beleidsmatige en wetenschappelijke expertise.

Op 4 juli 2019 verdedig ik mijn proefschrift met de titel: Building a license to lead: hoe zorgbestuurders bouwen aan draagvlak om te besturen. Dit onderzoek biedt handvatten voor (zorg)bestuurders als individu, raden van bestuur, zorgbestuurders als collectief en toezichthouders om draagvlak te vergroten.

Ik ben opgegroeid in een huisartsenpraktijk (mijn vader was huisarts aan huis). Het zorgdragen voor een sterkere positie van kwetsbare mensen in onze samenleving en het zoeken naar een goed antwoord op de grote vraagstukken waar ons zorgstelsel mee geconfronteerd wordt, geven mij energie. In mijn werk combineer ik achtergrondonderzoek met draagvlakanalyse om te komen tot de meest doelmatige en doeltreffende oplossingen.

Duurzame relaties en betrokkenheid weet ik tot stand te brengen door mijn brede kennis en inzicht, mijn open communicatie en omdat ik doe wat ik beloof. Ik geloof dat met persoonlijke, maximale inzet en betrokkenheid de barrières van wat mogelijk wordt geacht, doorbroken kunnen worden. Dit geldt zowel voor mij persoonlijk als voor de organisatie waar ik voor werk.

Ik behaalde mijn master titel in Rechten en in Geschiedenis (met veel genoegen) en de bachelor titel in Wijsbegeerte. Ik begon mijn loopbaan als juridisch en beleidsadviseur bij Eiffel. Sinds 2011 ben ik werkzaam geweest bij de NVZD – Vereniging van bestuurders in de zorg als bestuurssecretaris, bedrijfsjurist en beleidsadviseur op het terrein van arbeidszaken en governance. Namens de NVZD ben ik sinds januari 2019 bestuurslid van de Stichting Scheidsgerecht Gezondheidszorg. 

Terug naar het overzicht

Deel deze pagina in uw netwerk

Artikelen van Sophie

Sophie Bijloos