Paul & Watze

Privacy Statement

Bosman & Vos hecht grote waarde aan uw privacy. We gaan dan ook uiterst zorgvuldig om met uw gegevens. Deze gegevens worden door ons vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt voor werving- en selectie doeleinden. 

Door het versturen van het sollicitatieformulier gaat u ermee akkoord dat uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt en worden opgenomen in onze database. Onderdeel van het werving- en selectieproces is dat we, na een gesprek en in overleg met de kandidaat, de gegevens aan de klant verstrekken bij wie de specifieke vacature vacant is. Deze gegevens worden niet zonder toestemming aan derden verstrekt.

We bewaren uw gegevens maximaal één jaar. Na het verstrijken van een jaar na het laatste contact moment krijgt u automatisch bericht of u uw inschrijving wilt verlengen.

 


Deel deze pagina in uw netwerk

Wat we schrijven …

IDEM Rotterdam: expertisecentrum nieuwe stijl

IDEM richt zich op de thema’s integratie, (LHBT)emancipatie en discriminatie. Vernieuwend is hoe medewerkers netwerken vormen met professionals op stadsniveau en in de stadsgebieden. We geven een korte impressie van het expertisecentrum en onze adviezen.

Paul