Watze met & teken

Margreet Noordanus, Managementboek

In mijn notities over Een effectief team in drie dagdelen lees ik: realistisch, haalbaar, zeer praktisch. Ook lees ik: ‘Het voorbeeld van team West dat in het boek verweven is, is een goed idee, dat maakt een en ander herkenbaar.’

Tijdens het lezen raakte ik al meer geïnspireerd! En voelde hoe mooi het kan zijn om samen te werken in een effectief team, dat oog heeft voor zowel de individuele teamleden als voor de klant (intern en extern) en waar de leidinggevende blindelings op kan vertrouwen.

De praktijk is vaak anders: visie, ambities en concrete doelen kunnen totaal verschillend begrepen worden. En besluiten kunnen net zoveel interpretaties kennen als dat er teamleden zijn, waardoor van de uitvoering weinig terecht komt, ondanks alle goede bedoelingen. Hoe los je dit op? Hoe breng je een team op één lijn? Hoe zorg je dat de energie behouden blijft en de teamleden elkaar versterken en stimuleren? Hoe zorg je dat ieders sterke vaardigheden benut worden? En hoe stimuleer je de discussies op zodanige wijze dat iedereen zijn bijdrage durft te leveren en ook daadwerkelijk levert?

Op dit alles geeft schrijver Watze Hepkema in Een Effectief Team in 3 Dagdelen antwoord. In deel één gaat het over het teameffectiviteitsmodel. Daarbij komen aan bod: het model voor een open en slagvaardige samenwerking, team analyse en verbeterplan. In deel twee wordt de onderlinge samenwerking onder de loep genomen aan de hand van: je kwetsbaar opstellen en elkaar beter leren kennen, elkaars functioneren bespreken, het resetten van een teampatroon en effectief communiceren. Tevens bespreekt de schrijver hoe je met de diverse defensie mechanismen om kunt gaan. Er zijn echter meer factoren die bijdragen aan de teameffectiviteit, zoals: collectieve ambitie, de inrichting van het team en de individuele kwaliteiten. Deze licht Watze Hepkema toe in het derde en laatste deel van dit boek.

De drie delen zijn samengevat in een concreet plan. Gaande het boek blijkt, mede aan de hand van het praktijkvoorbeeld van Team West, al evidenter dat dit concrete plan praktisch en doordacht is. De schrijver past dit toe in drie dagdelen. Dat lijkt super kort! Echter, na de uitleg over de inrichting van de dagdelen, kwam ik tot de conclusie dat dit inderdaad zou moeten kunnen (zeker als de manier van werken je meer eigen is). Tot slot zijn er handige bijlagen die het boek compleet maken: programma’s en tips om zelf aan de slag te gaan, het ontmantelen van defensiemechanismen en de tabel voor teamverantwoordelijkheid.

Een Effectief Team in 3 Dagdelen is plezierig om te lezen. Het is ook een boek dat ik op de stapel ‘raadplegen bij vragen’ heb gelegd, hetgeen het grootste compliment is dat ik een boek kan maken!

Margreet Noordanus is coach en trainer


Deel deze pagina in uw netwerk