Watze met & teken

Training overleg en besluitvorming

Moeizame vergaderingen. 
Vaak verloopt besluitvorming moeilijk in teams. Teamleden luisteren slecht, spreken tegen elkaar in plaats van met elkaar. Sommigen nemen erg veel spreektijd, anderen hoor je weinig. Discussies herhalen zich. Knopen worden niet doorgehakt, of besluiten worden juist te snel genomen, zonder ze voldoende te doordenken. Vervolgens worden afspraken verschillend uitgelegd, of men zegt ja, maar doet nee. Het zijn vaak overleggen, waar niemand energie van krijgt. Ofwel, omdat ze te rommelig verlopen, ofwel omdat ze verworden zijn tot een bureaucratische procedure, waar geen leven meer in zit.

Nieuwe methodes voor teams met en zonder leidinggevende
Mede door de opkomst van zelfsturende teams zijn nieuwe manieren van overleggen en beslissen (weer) populair: sociocratie, holacracy, consentmethode, deep democracy, werken vanuit eigenaarschap, etc. Steeds wordt gezocht naar een manier om enerzijds iedereen te horen en diepgang te krijgen en anderzijds voldoende slagvaardigheid en daadkracht te behouden. 

Wij zijn enthousiast over de methode, waarbij elk agendapunt een eigenaar kent, die het punt inbrengt en die het mandaat van het team heeft om, iedereen gehoord hebbende, een (eventueel bijgesteld) voorstel te formuleren. Vervolgens is het de vraag, of er consent is, dus of niemand een zwaarwegend beargumenteerd bezwaar heeft. De manier van overleggen lijkt op intervisie, waarbij teamleden niet op elkaar reageren, maar waarbij meningen naast elkaar worden gelegd en teamleden elkaar via verduidelijkende vragen proberen te begrijpen. Deze manier werkt niet alleen goed in zelfsturende teams, maar ook in managementteams of andere teams met een leidinggevende. Er ontstaat veel meer gedeelde verantwoordelijkheid voor de besluitvorming in plaats van dat het alleen de taak van de voorzitter is om de vergadering te leiden en tot gedragen besluiten te komen.
Maar er zijn verschillende mogelijkheden en varianten, zodat afgestemd kan worden op de specifieke situatie en wensen van het betreffende team.

Training
In een voorgesprek (2 uur) bespreken we de wensen van het betreffende team en wordt een bij dat team passende manier van overleggen en besluiten gekozen. Vervolgens oefenen we met het team aan de hand van vier actuele agendapunten (1 dagdeel). Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Watze Hepkema.
training overleg en besluitvorming2

 

 

 


Deel deze pagina in uw netwerk

Wat we schrijven …

Versterking team Werving & Selectie

Met veel plezier kondigen we aan dat Aruna Radjkoemar op 1 september onderdeel is geworden van Bosman & Vos.