Adjunct Directeur Opvang en Begeleiding COA (Fulltime) Den Haag

Organisatie

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) is voor de Nederlandse samenleving dé opvangorganisatie die zorgt voor opvang, begeleiding en uitstroom van vreemdelingen. Dit doet het COA door het faciliteren van veilige huisvesting, verstrekking van bestaansmiddelen en met gerichte programma’s. Het COA is een zelfstandig bestuursorgaan en voert in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie en in samenwerking met (keten)partners haar taken uit. De cultuur bij het COA is informeel en de betrokkenheid van medewerkers is groot. Het COA heeft vier kernwaarden die bepalend zijn voor de wijze waarop zij hun werk doen: ‘menswaardig, samen, open en resultaat gericht’. Werken bij het COA betekent dat je echt het verschil kunt maken. Het is een organisatie met veel dynamiek en staat altijd in de spotlights. De organisatie van het COA heeft de kenmerken van een pioniersorganisatie. Op dit moment heeft het COA circa 26.000 asielzoekers gehuisvest in 60 locaties in het land. In totaal zijn er ruim 2.800 medewerkers werkzaam.
Het directieteam van het COA bestaat sinds 1 mei 2020 uit 3 directeuren: een Directeur Vakontwikkeling en Ondersteuning, een Directeur Bedrijfsvoering en een Directeur Opvang en Begeleiding (O&B). Daarnaast kent het COA een tweekoppig bestuur en drie stafafdelingen (Audit, Concerncontrol en Strategie, Bestuur en Omgeving) die hen adviseren over onder meer: informatiemanagement, veiligheids- en rechtmatigheidszaken, communicatie en internationale vraagstukken. Het directieteam is verantwoordelijk voor de operationele aansturing van het COA en het behalen van concrete resultaten.
De directie O&B is verantwoordelijk voor de opvang en begeleiding op alle locaties en het logistiekplaatsen van bewoners. Het MT van de Directie Opvang en Begeleiding bestaat uit 4 regiomanagers regulier en 2 regiomanagers bijzondere opvang, een manager bewonerslogistiek en een adjunct directeur. Zij rapporteren aan de Directeur Opvang en Begeleiding. De formatie van de directie O&B is sterk afhankelijk van groei en krimp van het aantal op te vangen asielzoekers. Vanwege de zwaarte van de functie van de Directeur O&B en ter ondersteuning van de span of control en attention, zijn wij op korte termijn op zoek naar een adjunct directeur O&B met stevige management vaardigheden. Dit is een nieuwe rol in het MT.

De Functie

Als adjunct directeur O&B ben je de rechterhand, ondersteuning (en vervanging) van de directeur O&B. Je bent verantwoordelijk voor de directe en indirecte functionele aansturing van de medewerkers en projecten die vallen onder de directie O&B (10 medewerkers direct). Samen met de directeur O&B voer je regie op de planning & control cyclus en regie op het oplossen van een aantal directie vraagstukken ( vb aansturen van contractbeheer en hiervoor het sturings model bedenken). Een belangrijke opdracht is het initiëren en verbeteren van de samenwerking met andere organisatieonderdelen (directies en staforganisatie).
Daarnaast ben je aanspreekpunt op meerdere grote programma’s zoals de flexibilisering van de asielketen, en directieoverstijgende vraagstukken rondom preventieve quarantaine en capaciteit. Op deze onderwerp stuur je, maar geef je ook de sturing vorm en zet je de grote lijnen uit.
Als lid van het managementteam O&B ben je mede verantwoordelijk voor:

  • De vertaling van de strategie en het voeren van operationeel beleid. Het door ontwikkelen van de organisatie, op-  en afschalen, cultuur, houding en gedrag, leiderschapsprogramma’s.
  • Het behalen van de doelstellingen van de directie O&B.
  • Het bijdragen aan het opstellen en realisatie van het directie jaarplan.
  • Adviseren van de directeur over directie brede tactische en strategische vraagstukken, grote inhoudelijke thema’s en beleidsontwikkeling.

Het Profiel

Je hebt een afgeronde academische opleiding, bij voorkeur (aangevuld met) een bedrijfskundige opleiding. Je hebt minimaal 5 jaar management ervaring in een (project)managementfunctie in een complexe, grote (uitvoerings) organisatie. Je hebt ervaring met leidinggeven aan leidinggevenden en met het leidinggeven op afstand. Kennis van opvang, begeleiding en uitstroom van vreemdelingen is geen vereiste, uiteraard lezen we graag terug waarom deze sector je aanspreekt.
We zoeken een stevige, inspirerende en charismatische persoonlijkheid. Iemand die rust en natuurlijk gezag uitstraalt, maar ook heel benaderbaar is. Iemand  met een sociaal hart die de twee werelden van het hoofdkantoor met het primaire proces kan verbinden. Je hebt strategisch inzicht en je bent goed in staat om dat te vertalen naar concrete plannen. Je hebt een brede blik, houdt het overzicht, overziet de consequenties en creëert de verbinding tussen de diverse lagen binnen de organisatie. Je hebt ervaring met (cultuur)veranderopgaven en met het omgaan met weerstand. In deze functie is constructieve samenwerking essentieel: samenwerking met de directeur O&B, de regiomanagers en de verschillende project- en programma managers. Je pakt door, bent gestructureerd en procesmatig sterk. Daarnaast toon je durf en lef en kun je doordacht acteren en ergens voor gaan staan als het moet. Je hebt affiniteit met het sociaal domein en je kunt helder verwoorden waarom juist het COA voor jou de organisatie is om bij en voor te werken. Een relevant netwerk is een pre maar geen vereiste.
Voor deze rol is het relevant dat je zeker beschikt over de volgende competenties:
Politieke en bestuurlijke sensitiviteit, strategisch vermogen, leidinggeven, resultaat-, samenwerkings- en ontwikkelingsgericht en flexibiliteit.
Kortom: ben je een mooie combinatie van een programma manager, bestuurssecretaris en manager bedrijfsvoering, dan zoeken we jou!

Aanbod en procedure

Het betreft hier vooralsnog een tijdelijke functie voor de duur van circa 1,5 jaar voor 36 uur. Inschaling volgt op basis van functie gerelateerde ervaring tussen €5.582,91 tot maximaal  €7.284,68 bruto per maand op basis van 36 uur. Daarnaast heeft het COA een individueel keuze Budget van 18% van het jaarsalaris, een loopbaan Budget en een Auto leaseregeling. Je CV met motivatie (bij voorkeur Word documenten) zien we graag via onze website. Reacties zijn welkom t/m 6 juni 2021.
Er is enige haast geboden bij het invullen van deze vacature. De intakegesprekken bij ons bureau zullen doorlopend bij ons gevoerd worden. De gespreksrondes bij het COA vinden plaats daaropvolgend. Een (case-)assessment maakt mogelijk deel uit van de sollicitatieprocedure. Een integriteitsverklaring en referentenonderzoek maken onderdeel uit van de procedure. Je moet een actuele VOG kunnen overleggen. De procedure wordt begeleid door Nicoline Franken van Bosman & Vos en voor vragen kan je haar benaderen via 06 28887623 of nfranken@bosmanvos.nl.


Deel deze pagina in uw netwerk