francine

Allround P&O adviseur (32-36 uur) !Woon Amsterdam

Sluitingstermijn

Organisatie

Stichting !WOON (verder te noemen !WOON) is dé organisatie voor bewonersondersteuning en bewonersparticipatie in de metropoolregio Amsterdam op het gebied van wonen. Ze informeert, adviseert en ondersteunt zowel individuele bewoners als georganiseerde bewonersgroepen, zowel huurders, woningzoekenden als eigenaar-bewoners.

!WOON wordt in belangrijke mate gefinancierd door een structurele subsidie van de gemeente Amsterdam. Daarnaast worden extra middelen toegekend voor specifieke projecten, zoals de versterking van bewonersparticipatie in ‘ontwikkelbuurten’ en ‘startwijken aardgasvrij’ en het project Energiecoaches. Ook verricht !WOON werk in opdracht van bewonerscommissies en huurdersorganisaties van woningcorporaties.

Bij !WOON werken zo’n 115 medewerkers (in 7 wijkteams en 2 stedelijke teams) en ongeveer evenveel vrijwilligers. De organisatie wordt aangestuurd door twee directieleden die samen het bestuur vormen. De staf bestaat uit de bedrijfscontroller, de ICT adviseur en de P&O adviseur. Vanwege pensionering van de huidige P&O adviseur per april 2022, zoeken we goede kandidaten voor deze positie.

De Functie

Als P&O adviseur maak je onderdeel uit van het staf-directieoverleg, het MT en je bent sparringpartner voor het bestuur. Je bent het aanspreekpunt op alle gebieden van het P&O-vak, want je bent de enige met deze specifieke inhoudelijke kennis. Om vakinhoudelijk te sparren kan je bij de brancheorganisatie terecht. Je schakelt tussen strategische en tactische vraagstukken en delegeert het operationele werk naar de personeelsadministratie. Er bestaat de mogelijkheid dat je het bedrijfsbureau aanstuurt. Je bewaakt de voortgang en houdt overzicht. Dat betekent dat je:

  • Ontwikkelingen ten aanzien van het personeelsbeleid signaleert, toetst en waar nodig aanpast.
  • Teamleiders en bestuur gevraagd en ongevraagd adviseert, coacht en ondersteunt over P&O vraagstukken (bv. over ontwikkelgesprekken, verzuim, werving & selectie).
  • Met de arbodienst afstemt als het verzuim langdurig is.
  • Wet- en regelgeving, ook in relatie tot de WOR, bewaakt.
  • Vraagbaak bent voor medewerkers over bijvoorbeeld pensioen, loonbeslag, e.d.
  • Meedenkt over opleidingen en de eigen academie helpt vormgeven.
  • De arbeidsmarktcommunicatie mede ontwikkelt.
  • Deelneemt aan (en het bestuur ondersteunt bij) het periodieke overleg met de Ondernemingsraad

Je verantwoordt je naar het bestuur. Kortom, je bent met recht een allround P&O adviseur, die met de voeten in de klei staat en boven de dagelijkse zaken uitstijgt; meer de giraffe dan de helikopter.

Het Profiel

Je hebt minimaal een afgeronde hbo-opleiding, kennis van wet- en regelgeving en minimaal 5 jaar ervaring als P&O adviseur. Je staat stevig in je schoenen, bent autonoom, hebt een eigen mening en brengt die proactief en opbouwend naar voren. Het informele karakter van de organisatie past bij je; je beweegt je makkelijk tussen de verschillende gremia en hebt gevoel voor verhoudingen. Je bent nieuwsgierig en belangstellend naar de medewerkers, waardoor ze je makkelijk opzoeken. Je weet vragen en signalen te vertalen naar beleid en je hebt ervaring met het verbeteren van de P&O processen. Gezien het allround karakter van de functie moet je ervaring hebben met werving & selectie, verzuim,
re-integratie en individueel arbeidsrecht.
Verder is op jou van toepassing dat je:
 -         Analytisch vermogen hebt.
-          Gewend bent zaken zelfstandig op te pakken en af te ronden.
-          Een hands-on mentaliteit hebt.
-          Mondeling en schriftelijk sterk om beleid uit te leggen en te beschrijven.
-          Enthousiasmerend en overtuigingskracht om beleid ook te implementeren.
-          Een uitstekende verbinder bent.
-          Beschikt over organisatievermogen en nauwkeurigheid.
-          Kunt reflecteren op je eigen werkzaamheden en gedrag.

Aanbod en procedure

De functie wordt, afhankelijk van opleiding en ervaring, gewaardeerd in schaal 10 of 11 van de CAO Sociaal Werk (max. € 5.356). Dit wordt aangevuld met een vakantietoeslag van 8% en een eindejaarsuitkering van 8,3%. De aanstelling is voor een jaar, met uitzicht op een vast dienstverband.
Reacties op de vacatures zijn via onze website welkom tot en met 18 april 2022. De intakegesprekken vinden online plaats. De gesprekken bij Stichting !Woon worden in overleg gepland. Francine van Rosmalen begeleidt de procedure en is bereikbaar voor vragen op 06-41903994 of via fvanrosmalen@bosmanvos.nl.


Deel deze pagina in uw netwerk