karin

Bedrijfskundig zorgmanager (36 uur) Het Oogziekenhuis Rotterdam

Organisatie

Het Oogziekenhuis Rotterdam is een begrip in de gezondheidszorg en heeft de merkuitstraling van een topinstituut. Het Oogziekenhuis Rotterdam is hét centrum voor de topspecialistische en brede oogheelkundige zorg in Nederland en is tevens de grootste opleider van oogartsen. Vanuit haar missie “De beste oogzorg voor iedereen” biedt het ziekenhuis het volledige spectrum aan medisch-specialistische oogheelkundige zorg: tweedelijns zorg voor de regio, complexe topspecialistische derde- en vierdelijns zorg met een landelijke referentiefunctie alsmede niet-verzekerde zorg (via zijn dochteronderneming Oogziekenhuis Focuskliniek). Het Oogziekenhuis Rotterdam is continu op zoek naar verbetering en vernieuwing van oogheelkundige zorg door middel van hoogwaardig translationeel en toegepast onderzoek (via het Rotterdams Oogheelkundig Instituut) en de opleiding en ontwikkeling van medewerkers. Bij het Oogziekenhuis Rotterdam zijn zo’n 600 medewerkers werkzaam, waarvan circa 40 oogartsen en 5 anesthesiologen. De jaaromzet bedraagt € 60 miljoen.
Per jaar zijn er 150.000 polikliniekbezoeken en worden 13.500 operaties uitgevoerd binnen 6 snijdende vakgroepen (Vitreoretinale chirurgie, Glaucoom, Cornea, Cataract, Strabismus en Oculoplastische chirurgie). Deze operaties worden uitgevoerd binnen het grote OK-complex, bestaande uit 4 operatiekamers en het Dagcentrum, bestaande uit 2 operatiekamers. Binnen het grote OK-complex worden complexe oogoperaties uitgevoerd onder zowel lokale als algehele anesthesie.
De manier van werken en samenwerken vloeit voort uit de drie kernwaarden: ‘Toonaangevend’, ‘Betrokken’ en ‘Rotterdams’. In 2020 heeft Het Oogziekenhuis Rotterdam de wijze van besturing veranderd: het ziekenhuis is ingericht in resultaatverantwoordelijke eenheden (RVE’s) die duaal aangestuurd worden vanuit bedrijfskundige en medische expertise. Doelstelling van dit model is om verantwoordelijkheden lager in de organisatie te beleggen, de samenwerking tussen ziekenhuisorganisatie en medische staf te bevorderen en de resultaatgerichtheid te versterken. Hoewel een goed begin is gemaakt met de beoogde transitie, moeten nog de nodige stappen gezet worden. Vanwege het vertrek van de huidige bedrijfskundig zorgmanager zijn wij voor een periode van ten minste twee jaar op zoek naar een manager die, hoewel de nieuwe structuur staat, een belangrijke bijdrage levert aan het realiseren van deze veranderopdracht.   

De Functie

Als bedrijfskundig zorgmanager ben je, samen met de medisch manager, verantwoordelijk voor de aansturing van 1 van de 2 zorgdivisies van het ziekenhuis, met daarbinnen o.a. de klinische zorgketen (OK, anesthesie, verpleegafdeling), een deel van de poliklinische zorg, zorglogistiek, het klantcontactcentrum, de apotheekfunctie en de private zorg. Je geeft leiding aan 5 RVE’s, (doorgaans duaal aangestuurd door een teamleider en medisch leider) waarin in totaal circa 120 FTE werkzaam is. Je bent verantwoordelijk voor een productiebegroting van € 20 miljoen en een kostenbegroting van € 14 miljoen. Je zorgt dat de bezetting en de kwaliteit van de zorgprofessionals aansluit bij de zorgvraag. Verder ben je trekker van verschillende ziekenhuiscommissies (bijv. Commissie Medische Technologie) en ziekenhuis-brede projecten. Samen met de medisch manager en met de zorgmanager en medisch manager van de andere zorgdivisie zorg je voor een goede organisatie van de zorgverlening van het gehele ziekenhuis.
Naast deze ‘reguliere’ aansturingswerkzaamheden omhelst de functie ook een duidelijke veranderopdracht. Het Oogziekenhuis Rotterdam bevindt zich in een meerjarige transitie met als doel om haar positie als topspecialistisch (referentie)centrum te verstevigen en uit te bouwen en de organisatie toekomstbestendig te maken. Afgelopen periode is er vooral gewerkt aan de ‘harde’ kant van deze transitie, waaronder een nieuwe strategie, een nieuwe organisatiestructuur en een volledig nieuw RVE-management. Komende periode zal de focus van deze transitie meer verschuiven naar de ‘zachte’ kant, te weten:

 • Verder vergroten van de autonomie en het probleemoplossend vermogen van medewerkers (en daarmee van de RVE’s), met als doel het creëren van een cultuur van ‘continu verbeteren’;
 • Het meer resultaatgericht maken van de organisatie, op zowel kwaliteit als doelmatigheid;
 • Verder versterken van de onderlinge samenwerking en de aanspreekcultuur binnen de organisatie.

Andere belangrijke onderdelen van de veranderopdracht van de nieuwe zorgmanager zijn:

 • Sterke regie en coördinatie voeren op het realiseren van de (strategische) doelstellingen van het ziekenhuis, waaronder:
  • Het verder professionaliseren van de zorginhoudelijke en logistieke processen in het ziekenhuis;
  • Vergroten van het rendement van het ziekenhuis;
  • Versterken van het topspecialistische profiel van het ziekenhuis door het uitbreiden van het aandeel (complexe) derde- en vierdelijns patiënten;
  • Verbeteren van de zorg door het introduceren van innovatieve diagnostiek en behandelingen (bv. gentherapie, robotchirurgie, AI).
 • Bijdrage leveren aan het voorbereiden van de nieuwbouw van het Oogziekenhuis Rotterdam (op de campus van het Erasmus MC) en het selecteren van een nieuw EPD.

Je bent als bedrijfskundig manager onderdeel van het MT en je legt verantwoording af aan een lid van de Raad van Bestuur. In het MT ben je medeverantwoordelijk voor het ontwikkelen van het strategisch beleid van de organisatie.

Het Profiel

Dit is een unieke kans voor een stevige en ervaren manager die geïnteresseerd is in een veranderopdracht en een leidende rol wil spelen in de verdere ontwikkeling van een landelijk toonaangevend ziekenhuis. Je bent:
1. Resultaatgericht - je staat stevig in je schoenen en uit ervaring weet je een diverse groep professionals te begeleiden om tot de gewenste resultaten te komen. Je bent duidelijk in je communicatie, voert sterke regie en coördinatie op het realiseren van de organisatiedoelstellingen en spreekt waar nodig mensen aanJe bent besluitvaardig, waarbij je je besluiten baseert op een onderbouwde afweging van de mogelijke opties. Verder ben je vooruitstrevend: je signaleert en onderzoekt verbetermogelijkheden, neemt het initiatief en hebt innovatiekracht. Je hebt aantoonbare ervaring met het continu verbeteren op basis van de PDCA-cyclus en weet hoe je deze manier van kijken en werken kunt versterken in de organisatie.
2. Verbindend - Je weet de strategie en doelstellingen, zoals geformuleerd in het MT, effectief uit te dragen naar de RVE’s zodat deze daar gericht hun bijdrage aan gaan leveren. Je bent in staat om eventuele weerstand te overwinnen en de professionals mee te nemen in de nieuwe richting. Dit doe je vooral door met hen in verbinding te staan: je bent zichtbaar, informeert, luistert, vraagt door en staat open voor meningen, feedback en wensen. In het kader van duaal leiderschap ben je in staat verschillende perspectieven en belangen objectief af te wegen en, samen met het medisch management, te integreren in afgewogen besluiten. Je  investeert actief in het versterken van de onderlinge samenwerking op en tussen de verschillende niveaus (binnen het MT, tussen RVE’s, met de medische staf, etc.). Daarin speel je als zorgmanager een centrale rol en dit gaat je van nature goed af.
3. Gericht op de ontwikkeling van het team en de organisatie – Je schept de randvoorwaarden voor het team en de organisatie om effectief te kunnen werken: je creëert rust, stabiliteit, duidelijkheid en richting. Je hebt een stijl van leiderschap die faciliterend en dienstbaar is en je geeft vertrouwen en ruimte voor ieders eigen professionaliteit. Je stimuleert transparantie, aanspreken en (zelf)reflectie. Je geeft daarin het goede voorbeeld door proactief feedback te geven en te vragen. Verder heb je ervaring met het dichter bij de werkvloer brengen van verantwoordelijkheden; je weet hoe je, samen met het RVE-management, autonomie en probleemoplossend vermogen bij medewerkers vergroot om de organisatie slagvaardiger te maken. Je bent in staat hier (gezamenlijk) concreet beleid op te ontwikkelen en dit beleid succesvol uit te voeren.
Verder heb je:

 • Een academische opleiding, aangevuld met een management opleiding
 • Minimaal 5 jaar integrale managementervaring, bij voorkeur in de medisch-specialistische zorg
 • Stevige management vaardigheden
 • Kennis en affiniteit met logistieke planning
 • Duidelijke affiniteit met bedrijfsvoering
 • Aantoonbare ervaring met succesvol aansturen van projecten
 • Aantoonbare ervaring met veranderprocessen en het versterken van zelfstandigheid en probleemoplossend vermogen in de organisatie
 • Strategisch- en analytisch inzicht
 • Energie en lef

Aanbod en procedure

De functie is ingedeeld in schaal FWG 75 van de CAO ziekenhuiswezen met een maximaal salaris van € 8.128,= bruto per maand bij een 36-urige werkweek. Daarnaast is er een goede pensioenregeling en ontvang je een eindejaarsuitkering van 8,33% en vakantiegeld van 8,33%. De opdracht is voor een periode van ten minste twee jaar.
Je kunt tot en met 5 april 2021 op de functie reageren via onze website. De intakegesprekken worden vanuit ons bureau via beeldbellen gevoerd vanaf 6 april. De 1e gespreksronde bij het Oogziekenhuis Rotterdam vindt plaats in de week van 15 april, de 2e ronde is in de week van 19 april 2021. Net als een integriteitsverklaring en referentenonderzoek maakt een (case)assessment onderdeel uit van de sollicitatieprocedure. Het assessment vindt waarschijnlijk plaats in de week van 19 april. 
De procedure wordt begeleid door Nicoline Franken van Bosman & Vos. Informatie over deze functie kun je verkrijgen via mail nfranken@bosmanvos.nl of telefonisch 06 28887623.
 


Deel deze pagina in uw netwerk