crista

Bestuurder (fulltime) Buurtteam Amsterdam Centrum

Sluitingstermijn

Organisatie

Coöperatie Buurtteam Amsterdam Centrum (verder te noemen Buurtteam Amsterdam Centrum) opende op 1 april 2021 haar deuren. De aanleiding was de wijziging van het sociale stelsel die de gemeente Amsterdam heeft ingezet. Via aanbesteding door gemeente Amsterdam heeft CentraM de opdracht verworven Amsterdammers binnen stadsdeel Centrum in kwetsbare situaties te helpen zo zelfredzaam mogelijk te zijn. Door preventie, signalering, inzet van de sociale basis en eigen kracht, bieden de professionals begeleiding, zorg en zo nodig specialistische ondersteuning. Daarnaast worden met verkregen subsidies of inschrijven op aanbesteding, projecten uitgevoerd, bijvoorbeeld gericht op armoedepreventie en het project Veilige Haven. Ze onderhoudt duurzame samenwerking met het platform Inclusief Centrum, met de gemeente Amsterdam en stadsdeel Centrum, de andere buurtteamorganisaties en een breed netwerk in het sociale domein.

Binnen Buurtteam Amsterdam Centrum zijn vier buurtteams actief (Haarlemmerbuurt, Jordaan, Oostelijke Eilanden en Nieuwmarkt) en team schuldhulp die gezamenlijk de best mogelijke ondersteuning willen bieden aan de bewoners van stadsdeel Centrum. De bewoners kunnen er terecht met vragen over of tijdelijke steun bij zorg, wonen, gezondheid, werk, geld, ontmoeten of veiligheid. De teams zijn goed verankerd in de verschillende buurten en sluiten waar mogelijk aan bij lokale context van de buurt waarin zij zijn gehuisvest. De teams werken volgens de bedoeling van het Amsterdams werkkader. In elk team zitten verschillende hulpverleners bij elkaar met specialistische kennis. Ook werken ervaringsdeskundigen in de organisatie: mensen die zelf ervaring hebben op het gebied van zorg en ondersteuning.

Buurtteam Amsterdam Centrum is een jonge organisatie die zich na een intensieve en dynamische start vorig jaar heeft gefocust op het stevig verankeren van de teams en het verder uitbouwen en bestendigen van de ingezette veranderingen. Uitgangspunt is: een organisatie is die goede dienstverlening biedt aan Amsterdammers en die haar medewerkers ondersteunt en faciliteert om hun werk zo goed mogelijk uit te voeren. Het stedelijk werkkader en jaarplan zijn leidend bij het vormgeven van het werk. Daarnaast wil ze goed aansluiten bij de lokale context van stadsdeel Centrum.

Het MT van de organisatie wordt nu gevormd door 4 teamleiders, een externe controller en een transitiemanager (tot medio volgend jaar). Er wordt nu geschreven aan een plan om een aantal management- en staffuncties anders vorm te geven. Bij Buurtteam Amsterdam Centrum zijn een kleine 100 medewerkers werkzaam en de omzet bedraagt € 6,3 miljoen (financiering door de afdeling Zorg en de afdeling WPI van de Gemeente Amsterdam en door Stadsdeel Centrum).
Buurtteam Amsterdam Centrum wordt bestuurd volgens het coöperatiemodel. Stichting CentraM, perMens, Regenboog Groep, Emile Thuiszorg en DOCK zijn de leden van de coöperatie. De Algemene Leden Vergadering (verder te noemen ALV) van de coöperatie fungeert tevens als toezichthouder. Buurtteam Amsterdam Centrum wordt aangestuurd door een bestuurder die medio volgend jaar met pensioen gaat. We zoeken nu een waardige opvolg(st)er. 

De Functie

Voor de komende jaren staat Buurtteam Amsterdam Centrum voor de uitdaging de dienstverlening helder in het stadsdeel te positioneren, de regierol en de signalerende functie stevig te pakken. Dit betekent dat de bestuurder de komende jaren verantwoordelijk is voor:

Extern profileren en vertegenwoordigen van de organisatie: je treedt heel duidelijk naar buiten, voert de lobby naar het stadsdeel en de gemeente en je behartigt de belangen van de organisatie en de cliënten.

Optimaliseren van de samenwerking met partners in het veld: je bent voortdurend in gesprek hoe het aanbod zo naadloos mogelijk op elkaar afgestemd wordt. Je ontwikkelt en versterkt de regierol op de 1e lijn en de sociale basis en je focust meer op de samenwerking met het specialistisch veld. Je stemt hierbij continu af met de collega buurtteamorganisaties. Je levert een bijdrage aan de ontwikkeling van de stedelijke samenwerking met de buurtteamorganisaties van de andere stadsdelen,  je schrijft mee aan het gezamenlijk jaarplan en brengt inhoudelijke expertise in (huidige portefeuille is dementie en opvang daklozen).

Leiden en implementeren van de organisatie ontwikkeling en -verandering: je begeleidt de beweging van een net opgerichte organisatie naar een organisatie die verder kijkt. Zet een organisatie neer waar zaken gepland worden, structuur en overzicht is en waar goed wordt samengewerkt. Creëert een omgeving waarbinnen professionals, teamleiders en staf zich verder kunnen ontwikkelen en hun werk optimaal kunnen uitvoeren; met werkprocessen die ondersteunend zijn aan het primair proces.

Zorgen dat de organisatie zo goed heeft geanticipeerd dat ze klaar is voor een mogelijke aanbesteding over 3 jaar.

Het spreekt voor zich dat de bestuurder het MT aanstuurt, de strategie, missie, visie en de kernwaarden blijvend toetst en doorontwikkelt en de organisatie financieel gezond houdt. Je rapporteert aan de ALV en bent de gesprekspartner voor de OR.

Dit is een uitdagende functie in een overzichtelijke, waarden gedreven organisatie die volop in ontwikkeling is in een complex maatschappelijk veld. 

Het Profiel

Voor deze jonge organisatie die wel veel historie en traditie kent, zoeken we iemand die in staat is om binnen gestelde kaders het verschil te gaan maken, die van nature de externe netwerkrol pakt, intern de professionalisering kan neerzetten en heel strategisch kan denken. Die enerzijds stevig positie durft te nemen en anderzijds goed kan begrenzen.
 
Je hebt tenminste een afgeronde hbo-opleiding en academisch werk- en denkniveau. Je bent minimaal 5 jaar als integraal manager verantwoordelijk geweest voor een organisatie in het sociaal domein of extramurale zorg. Je bent nu bestuurder of hebt de ambitie en de potentie om nu bestuurder te worden. Het is een pré als je het sociale stelsel goed kent en als je Amsterdam goed kent. Je hebt eerder organisatieveranderingen doorgevoerd. Je hebt aantoonbare ervaring met het werken in een politiek-bestuurlijke context en bij voorkeur kennis van aanbestedingen. Je hebt meerdere malen samengewerkt met andere partijen en collega’s in het veld. Je weet hoe je in- en extern veranderingen bewerkstelligt en je hebt er plezier in. Je hebt het lef om gevoelige zaken te bespreken.

Je bent zowel in- als extern een zichtbaar boegbeeld. Je schakelt heel soepel tussen onderwerpen, rollen en posities die je inneemt. Je kunt een visie ontwikkelen, ziet verbanden, je brengt focus aan en je anticipeert. Het is belangrijk dat je communicatief zeer vaardig en transparant bent en voor deze sector voldoende zakelijkheid meebrengt. Als leider ben je iemand die verantwoordelijkheden laag legt, echt delegeert, ruimte biedt en aanspreekt. Je hebt een groot hart voor de medewerkers en cliënten en neemt medezeggenschap serieus.

Je herkent je in deze competenties:
Verbindend vermogen
Politiek-bestuurlijke sensitiviteit
Netwerker
Samenwerken
Gevoel voor verhoudingen
Besluitvaardig
Overtuigingskracht
Relativeringsvermogen
Energiek

Een mooie uitdaging voor iemand die deze prachtige organisatie wil leiden waar betrokken en bevlogen mensen echt het verschil willen maken voor de burger in hartje Amsterdam.

Aanbod en procedure

De functie is ingeschaald binnen de WNT norm, in schaal 14 van de CAO Sociaal Werk en het salaris bedraagt maximaal € 7.363,= bruto per maand bij een fulltime aanstelling (36 uur). De CAO kent een individueel keuzebudget (waaronder 8,3% eindejaarsuitkering) en een loopbaanbudget. Je krijgt een contract van een jaar aangeboden met de intentie om dit bij goed functioneren om te zetten in een vast contract. Je CV met motivatie (bij voorkeur word documenten) zien we graag via onze website. Reacties zijn welkom t/m 22 november. Wij checken de namenlijst van kandidaten die hebben gereageerd bij de ALV leden en de bestuurder.

De intakegesprekken bij ons bureau worden gevoerd in de week van 28 november. De gespreksrondes bij Buurtteam Amsterdam Centrum vinden plaats in de week van 5 en 12 december. Een case-assessment maakt deel uit van de sollicitatieprocedure en is gepland in de week van 19 december. Een integriteitsverklaring en referentenonderzoek maken onderdeel uit van de procedure. Je moet een actuele VOG kunnen overleggen. De procedure wordt begeleid door Ingrid Venekamp van Bosman & Vos (085-0430568).


Deel deze pagina in uw netwerk