sophie watze ingrid paul

Bestuurder (fulltime) Huis ter Leede - Leerdam

Sluitingstermijn

Organisatie

Huis ter Leede is een protestants-christelijke woonzorgorganisatie die in Leerdam en omgeving complete dienstverlening biedt: verzorging, (wijk)verpleging en huishoudelijke ondersteuning. Huis ter Leede wil bijdragen aan een waardevol leven voor kwetsbare mensen en ze ziet het als haar verantwoordelijkheid om met ontferming en betrokkenheid bij te dragen aan het welbevinden van hen die zorg nodig hebben. De protestants-christelijke levensbeschouwing is de inspiratiebron en gids voor het werk. De identiteit draagt zij zoveel mogelijk uit in de dienstverlening en ze doet er alles aan om de dienstverlening af te stemmen op de persoonlijke wensen van bewoners en cliënten.

In de prachtige, net geopende en nieuw gebouwde locatie in Leerdam wordt wonen met zorg aan 49 mensen met dementie (PG) en 38 mensen met somatische (lichamelijke) klachten geboden. Op deze locatie bieden ze ook dagbesteding. In het uitgestrekte werkgebied, dat voornamelijk in de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden ligt, krijgen 150 cliënten wijkverpleging en 400 cliënten huishoudelijke ondersteuning. Recent zijn twee hospice plaatsen ingericht. Tenslotte wordt individuele begeleiding en alarmering geboden.

Huis ter Leede wil een goede werkgever zijn en ziet de 350 medewerkers en 150 vrijwilligers als kapitaal van de organisatie. Zij werken volgens de kernwaarden waardevol, betrokken en verantwoordelijk. Huis ter Leede is een financieel gezonde organisatie en de omzet bedraagt € 12 miljoen. Ze onderhouden duurzame relaties met de omgeving en vinden het belangrijk om de zorg samen met andere organisaties in een netwerk te leveren en om gezamenlijk te werken aan innovatie.

De zorg is aan enorme veranderingen onderhevig. De intramurale zorg wordt steeds complexer en mensen blijven langer thuis wonen. Dat biedt kansen voor de groei van de wijkverpleging en van het aanbod van het volledig pakket huis. Tegelijk is er sprake van forse tekorten op de arbeidsmarkt. Het is voor een organisatie van deze omvang een uitdaging om passende antwoorden te vinden op deze ontwikkelingen. Huis ter Leede heeft recent samen met drie andere christelijke zorgorganisaties het convenant van de Zorgalliantie Rivierenland (verder te noemen Zorgalliantie) ondertekend. Het doel van deze alliantie is om regionale vraagstukken aan te pakken en de ondersteunende processen slimmer, professioneler en met meer continuïteit te organiseren. De focus ligt in eerste instantie op P&O, ICT, financiën en inkoop.

De Raad van Bestuur bestaat uit één bestuurder die rapporteert aan de Raad van Toezicht. De huidige bestuurder gaat in het voorjaar van 2023 met pensioen en we zoeken een waardige opvolg(st)er die Huis ter Leede wil aansturen. 

De Functie

De bestuurlijke opdracht is veelomvattend. Huis ter Leede moet een organisatie zijn waar bewoners en cliënten tevreden zijn, waar medewerkers en vrijwilligers graag willen werken en trots op zijn, waar professionals goed zijn opgeleid, waar moderne zorg wordt geleverd en waar partners graag mee samenwerken. Een financieel gezonde organisatie die haar identiteit, eigenheid en zelfstandigheid behoudt. De focus ligt extern op het verder ontwikkelen en intern op borgen en doorbouwen. De komende jaren ben je verantwoordelijk voor het:

Ontwikkelen en implementeren van een meerjaren strategie waar deze thema’s in terug komen:

  • Een zorginhoudelijke visie die recht doet aan de beweging waar welzijn en welbevinden vanuit een protestants-christelijke identiteit centraal staan.
  • Groei van de wijkverpleging, hospice plaatsen en het aanbod van volledig pakket thuis.
  • Behoud van kwaliteit van de zorg. 
  • Zijn en blijven van een goede werkgever met focus op behoud van medewerkers, voldoende instroom, opleiden, verlagen van het verzuim en het verloop.
  • Inzet – met behoud van de cultuur - van innovatieve technologie.
  • Duurzaam financieel gezond blijven.
  • Vergroten van de samenwerking met andere partners.
  • Benutten van het netwerk van de bewoner en de cliënt. 

Aansturen van de organisatie: je stuurt direct de manager zorg, de manager bedrijfsvoering, de bestuursassistent, de communicatie adviseur, de kwaliteitscoördinator, de controller en de geestelijk verzorger aan. Je bevordert eigenaarschap bij medewerkers en stimuleert dat professionals in het netwerk meer samenwerken. Je bent de gesprekspartner voor de Ondernemingsraad, Cliëntenraad, de Identiteitscommissie en rapporteert aan de Raad van Toezicht.
                                       
Samen met je collega’s van de andere zorgorganisaties een grote slag maken in de Zorgalliantie zodat er een samenwerkingsverband staat met grote deskundigheid die kwalitatief goede ondersteuning voor de vier partijen levert.

Vertegenwoordigen van Huis ter Leede in het relevante netwerk van de diverse kerkgenootschappen en samenwerkingspartners zoals het zorgkantoor, gemeenten en de collega organisaties.

Kortom, een eindverantwoordelijke positie in een overzichtelijke zorgorganisatie met een relevante regionale functie, een breed aanbod, goede naam, financieel gezonde basis, een prachtig nieuwe locatie en meer dan voldoende uitdagingen voor de toekomst. Een mooie functie voor iemand die vanuit persoonlijk geloof leiding wil geven aan een protestants christelijke zorgorganisatie

Het Profiel

Voor deze uitdagende rol zoeken we een kandidaat die de potentie en ambitie heeft om bestuurder van deze mooie zorgorganisatie te worden. Die belijdend lid is van één van de denominaties van de aangesloten kerken en het geloof in alle uitingen laat terugkomen. Die echt van betekenis wil zijn en het zichtbare en toegankelijke boegbeeld is, in- en extern. Die klaar is voor de uitdagingen waar de ouderenzorg voor gesteld staat. Die wil bijdragen aan de samenwerking zoals vormgegeven in het convenant van de Zorgalliantie.

Je hebt minimaal een afgeronde HBO opleiding aangevuld met managementopleidingen. Je hebt academisch werk- en denkniveau. We zoeken iemand die minimaal 5 jaar als manager integraal verantwoordelijk was in de ouderenzorg, thuiszorg of gehandicaptenzorg en die een moderne visie heeft op ketenzorg (van thuiszorg tot hospice). Deze positie vraagt om authentiek leiderschap: je draagt de zorgvisie uit en neemt de professionals mee. Je stelt de kaders en geeft daarbinnen op coachende wijze ruimte aan de professional. Je stelt prioriteiten en neemt besluiten. Je bent financieel voldoende onderlegd om eindverantwoordelijkheid te dragen. Je hebt strategisch inzicht en kunt een visie ontwikkelen. Je bent veranderkundig sterk en je bent in staat om partijen mee te nemen, zowel in- als extern.

Respect en integriteit zijn waarden die bij je passen en je durft je kwetsbaar op te stellen. Je hebt veel gevoel voor de verschillende kerkelijke richtingen. Je beweegt je daar binnen met respect en invoelingsvermogen en je kent de sociale kaart van kerkelijk Nederland. Je bent geaccrediteerd door de NVZD of bent bereid die accreditatie te halen.

Je voelt je thuis in de regio, gedijt in een familiecultuur en bent in staat om binnen die context de nodige veranderingen, vernieuwingen en innovaties door te voeren. Je past in een organisatie van deze omvang en je kunt goed schakelen tussen strategie en operatie. Je kunt zowel ontwikkelen als borgen. Je hebt oog voor medezeggenschap, past op een solo positie en je herkent je in deze competenties:

Verbindend vermogen
Gevoel voor verhoudingen
Organisatie sensitiviteit
Netwerken
Reflectief
Geduld
Uithoudingsvermogen
Samenwerken
Flexibel
Lef

Aanbod en procedure

De functie is conform de WNT ingeschaald in klasse III. Je krijgt een jaarcontract met de intentie om dit om te zetten in een contract voor onbepaalde tijd. Je CV met motivatie zien we graag via onze website. Reacties zijn welkom t/m 17 januari 2023. Wij checken de namenlijst van kandidaten die hebben gereageerd bij de RvT en de bestuurder. We streven ernaar om de bestuurder per 1 mei 2023 te benoemen. De planning ziet er als volgt uit:
virtuele intakegesprekken - bij ons bureau week van 23 januari
gespreksrondes bij Huis ter Leede - week van 30 januari en 6 februari
kennismaking Zorgalliantie - begin week van 13 februari
case assessment - einde week van 13 februari
arbeidsvoorwaarden - week van 20 februari
Een integriteitsverklaring en referentenonderzoek maken onderdeel uit van de procedure. Je moet een actuele VOG kunnen overleggen. De procedure wordt begeleid door Ingrid Venekamp van Bosman & Vos (085-0430568).  


Deel deze pagina in uw netwerk